Axuda

A través da opción Solicitudes pódense crear solicitudes de reserva de praza (do 16 de xaneiro ao 6 de febreiro) ou de admisión (do 1 ao 20 de marzo). Teña presente que á hora de tramitar unha solicitude fanse distintas comprobacións, para garantir o correcto rexistro dos datos.

Normativa relacionada

  • Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
  • Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).
  • Orde do 26 de maio de 2023 pola que se desenvolve o Decreto 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a avaliación nesa etapa educativa e derroga o artigo 44 da Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).

Manual para as familias

 

Os contidos para as familias están na nota superior

 

1. Prazo solicitudes de reserva

Cal é o prazo para a presentación de solicitudes de reserva para continuar estudos no centro de adscrición?

O prazo é do 15 de xaneiro ao 4 de febreiro 

Subir ao índice

2. Prazo solicitudes de admisión

Cal é o prazo para a presentación de solicitudes de admisión?

O prazo é do 1 ao 20 de marzo.

Subir ao índice

FEDER