PROFESORADO 2015/2016

 

Instalación e mantemento

 

 

 

 

 

 

 PROFESORADO 2015 / 2016 

 

 

PROFESOR/A

 

MÓDULOS IMPARTIDOS

 CARGO 

Pedro Conde Pérez

Técnicas de fabricación

Sistemas mecánicos

Xefe departamento
Manuel Guntín Losada

Elementos de máquinas

Procesos e xestión do mantemento e calidade

Configuración de sistemas mecatrónicos 

Titor 1º CS Mecatrónica Industrial
David Costas Santos

 Riscos físicos e ambientais

Riscos químicos e biolóxicos ambientais 

Titor 1º CS Prevención de riscos
Mª del Mar Castrillón González

Montaxe e mantemento de liñas

Automatismos pneumáticos e hidráulicos 

Titora 2º CM Mantemento electromecánico
Manuel E. Rey Fernández

Procesos de fabricación

Montaxe e mantemento mecánico 

 
Miguel Correa Álvarez

 Técnicas de unión e montaxe

Técnicas de fabricación 

Montaxe e mantemento mecánico

Titor 2º CM Mantemento electromecánico-Dual
Alberto Moinelo González

 Riscos derivados das condicións de seguridade

Tecnoloxías da información e a comunicación