Curso 1981-82CURSO 1981-82

Cargos
Directivos:

 

 

Director: Dñª Gisele Maissa Rodrigo
Vicedirector: D. Jesus Otero Alonso
Jefe de estudios: D. Ricardo Alfredo Mosquera Graña
Secretario: D. Gustavo Fernández Díaz

 Profesores

Xeografía/Historia

- Antonio Porta de la Encina
- Mª Rosario Bellot Rosado
- Mª Doloers Pose Reboredo 
- Mª Nieves Modia Ferreiro

Física/Química

- Jesus Otero Alonso
- Mª del Carmen Ríos Iglesias
- Manuel Docampo Durán
- Carlos Lodeiro Rodríguez

Lingua e Literatura Castelá

- Francisco Rodriguez Sanchez
- Mª Angeles Pardo Vigo
- Mauro Fernández Rodríguez
- José Pelayo García Pazo
- José Luis Méndez Bua

Latín

- Francisco Rodríguez Negreira
- Mª Esther Budiño Fojo

Francés

- Mª Pilar Díaz Ferreiro
- Ramón Sueiro Calvo
- Gisele Maissa Rodrigo
- Ivette Maissa Rodriguez

Religión

- Antonio Gonzalez Vázquez
- Ramón Campos Suárez

 

Matemáticas

- Rafael Romero Lopez-Grado
- Mª Mercedes Gómez Novoa
- Gustavo Fernández díaz
- Salomé Ogea Suárez
- Santiago Aller Rodriguez

Inglés

- Mª Dolores Peleteiro Ramos
- Mª Rosario Sobrado López

Ciencias Naturais

- Manuel Fernández Dominguez
- Ricardo Mosquera Graña
- Mª Victoria Rasilla Buhigas
- Carmen Díaz Mendaña

Debuxo

- Carlos Lodeiro Rodriguez
- Carmen Díaz Mendaña
- Gustavo Fernández Díaz

Grego

- Mª Dolores Cruz García

Filosofía

- Celestino Pérez de la Prieta
- Mª Concepción Sanmartín Brey

Educación Física

- Luis C. Castro Gonzalez
- Mª Concepción Villar Duran

FEN y Ensinaza do Fogar

- Pura Torres Rodriguez

 Nº Alumnos:   640