REUNIÓN-PRESENTACIÓN DAS FAMILIAS CO PROFESORADO TITOR E CO EQUIPO DIRECTIVO

A reunión-presentación das familias co profesorado titor e co equipo directivo do IES M. García Barros para o curso 23/24 realizarase o mércores 27 de setembro coa seguinte distribución horaria: 

      HORA          NIVEL                 LUGAR DE ENCONTRO                  
      16:30 h    1º ESO

     Sala de Usos Múltiples e, despois, co

     profesorado titor de cada grupo na súa

     aula de referencia.

      17:00 h    2º ESO
      17:30 h    3º ESO
      18:00 h    4º ESO
      18:30 h    1º BAC