Comezo do novo curso 2021-2022: presentacións e instrucións iniciais

As presentacións levaranse a cabo os días 15, 16 e 17 de setembro co seguinte horario:

  Mércores 15 de setembro 
  Xoves 16 de setembro 
  Venres 17 de setembro 
10:30h 1º ESO A 9:30h 3º ESO A 9:30h 1º BAC A
11:15h 1º ESO B 10:00h 3º ESO B 10:15h 1º BAC B
12:00h 1º ESO C 10:30h 3º ESO C 11:00h 1º BAC C
12:45h 2º ESO A 11:00h 4º ESO A 11:45h 2º BAC A
13:15h 2º ESO B 11:30h 4º ESO B 12:15h 2º BAC B
13:45h 2º ESO C 12:45h 2º BAC C
13:15h 2º BAC D

Ao longo do martes 14 de setembro se informará ás familias, a través do Abalar Móbil, dos grupos de alumnado.

INSTRUCCIÓNS INICIAIS PARA O CURSO 2021-2022.

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE (o alumnado deberá traela asinada o día da presentación)