Comezo do novo curso 2020-2021: presentacións e instrucións iniciais

As presentacións levaranse a cabo os días 23, 24 e 25 de setembro co seguinte horario:

Mércores 23 de setembro:

09:00: 1º ESO A                11:15: 2º ESO A

09:45: 1º ESO B                12:00: 2º ESO B

10:30: 1º ESO C                12:45: 2º ESO C

Xoves 24 de setembro:

09:00: 3º ESO A e PMAR      11:15: 4º ESO A

09:45: 3º ESO B                  12:00: 4º ESO B

10:30: 3º ESO C                  12:45: 4º ESO C

Venres 25 de setembro:

09:00: 1º BAC A                  11:00: 2º BAC A

09:30: 1º BAC B                  11:30: 2º BAC B

10:00: 1º BAC C                  12:00: 2º BAC C

10:30: 1º BAC D                  12:30: 2º BAC D

INSTRUCIÓNS INICIAIS PARA O CURSO 2020-2021

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

VOLTA SEGURA ÁS AULAS