Presenza do noso centro na XIV Olimpiada de Bioloxía

O Faro de Vigo recollle a participación da alumna Nerea Neira, acompañada da profesora Irene Portas, na XIV Olimpiada de Bioloxía.