Fondo Solidario de Libros e Vales de Material. Curso 2018/19.

Vales de Material: nesta ligazón pódese consultar a relación de Vales de Material concedidos. Recordamos que estes vales están vinculados á matricula, polo que todo o alumnado que teña materias pendentes para setembros non os poderá recoller ata ter formalizada a matricula.

Fondo Solidario de Libros: nesta ligazón pódese consultar a listaxe provisional de admitidos no Fondo Solidario de Libros de Texto para o curso 2018/2019.

Máis información no apartado Familias -> Libros de texto.