Skip to Content

Publicación listaxe provisional fondo solidario libros de texto

Orde do 16 de maio de 2017 (DOG do 22 de maio).

Publicación listaxe provisional fondo solidario libros de texto

Orde 16 de maio de 2017

Publicación listaxe provisional fondo solidario libros de texto

Orde 16 de maio de 2017

Informe licitación cafetería

Informe de valoración das ofertas, segundo o apto. 7.2 da Instrución 7/2017, de 30 de maio, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria; en base aos criterios sinalados no apto. 7.1 da antedita instrucción

Informe Licitación cafetería

Informe de valoración das ofertas, segundo o apto. 7.2 da Instrución 7/2017, de 30 de maio, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria; en base aos criterios sinalados no apto. 7.1 da antedita instrucción.

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE XESTIÓN E EXPLOTACIÓN DA CAFETERÍA DO CENTRO

En virtude da Instrución 7/2017, do 130 de maio de 2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e O.U., e da folla de especificacións técnicas e condicións xuntas; así como da lexislación vixente aplicable, a Dirección do IES Arcebispo Xelmírez II

Convoca

Procedemento de contratación do servizo de xestión e explotación da cafetería do citado centro.

A directora ten delegada a sinatura do Secretario Xeral Técnico da Consellería no relativo a este procedemento por Resolución do 14/06/2013, segundo o artigo 16 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Modificación dos prazos de xestión do fondo solidario de libros de texto

Ao amparo do establecido no Artigo 19.2 da ORDE do 16 de maio de 2017 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2017/18, segundo o que “Os prazos para realizar os actos de xestión indicados nas letras anteriores poderá fixalos o centro, en función das súas necesidades, e deberá publicalos no seu taboleiro de anuncios e/ou páxina web, de forma que quede garantido que os representantes legais do alumnado os coñecen con antemán”, o IES Arcebispo Xelmírez II, por razóns sobrevidas a partires do 7 de xullo, data  indicada na Orde do 16 de maio “para gravar solicit

Relación libros de texto curso 2017-18 (actualizada)

Publícase relación actualizada dos libros de texto para o ano académico 2017-18, corrixido o erro no ISBN do libro de matemáticas (orientadas ás ensinanzas académicas) de 3º ESO.

Calendario de setembro 2016-17. Datas de exames.

Publícase o calendario de actividades do mes de setembro e as datas dos exames extraordinarios do curso 2016-17.

Descargar ficheiros adxuntos.

"Toda unha vida no ensino". Entrevista á nosa compañeira Elvira Cienfuegos (La Voz de Galicia)

Distribuir contido


by Dr. Radut