Skip to Content

ANPA

Cota de socia/o e alugamento de taquillas 2021-2022

Prezadas familias:

Tal como foi decidido na última asemblea xeral, para o próximo curso 2021-2022, a cota da anpa será de 10 € por familia. O alugamento de cada taquilla manterase en 5 €.

Ata que sexa coñecido un protocolo definitivo por parte da consellería, non sabemos se a anpa poderá organizar actividades extraescolares.

Para facerse socia/o o procedemento é o seguinte:

 • Debedes baixar o documento ANPA-Asociarse 2021-2022.pdf do final desta entrada (onde pon “1 adxunto”) e encher os datos familiares e da/do(s) alumna/o(s).
 • Deberedes ingresar a cantidade corresponde á cota de socia/o (+ taquilla(s), se procedese) na conta bancaria que se indica no propio documento, e escaneade ou fotografade o xustificante do ingreso.
 • Enviade ambos os documentos ó correo electrónico da anpa (anpa.xelmirez2@gmail.com).

O documento para facerse socia/o (ANPA-Asociarse 2021-2022) é un pdf editable no que podedes encher os vosos datos. Aínda así, pode dar erro dependendo do visor de pdf que usedes. En todo caso, podedes imprimilo, encher os datos a bolígrafo e escanealo ou fotografalo.

Agradecemos que realicedes este trámite antes do 1 de setembro.

 

As chaves das taquillas para novas solicitudes comezarán a ser entregadas a partir do 1 de outubro.

As persoas que xa tiñan taquilla no curso anterior poden seguir usándoa a partir de setembro. Quizás se produzan cambios na ubicación dalgunhas taquillas, para adaptalas ás localizacións das aulas (estas mudanzas de lugar serán anunciadas nesta web). A partir do día 9 de outubro, unha vez que se anuncie neste web, solicitarase a quen o desexe que devolva a chave da súa vella taquilla para serlle entregada unha nova, máis próxima á súa nova aula (rógase que non se devolvan as chaves ata que se indique).

Banco de libros da anpa (2021-2022)

Un ano máis a anpa vai organizar o seu banco de libros para o curso 2021-2022, que comezará coa devolución dos libros prestados e coa doazón de libros por parte das familias.

Entrega e doazón de libros

Polo tanto, anunciámosvos que a finais deste mes levaremos a cabo a recollida de libros nas seguintes datas e horas:

Días

Horas

Lugar

Mércores, día 23 de xuño

16 a 18:30 horas

 

Local da anpa

Xoves, día 24 de xuño

17 a 19:30 horas

Venres, día 25 de xuño

10:30 a 13 horas

Nestes días poderedes entregar os libros que tedes en préstamo, entregar libros como doazón e solicitar libros en préstamo para o curso 2021-22.

Neses días e horas anunciadas, podedes levar os libros, distinguindo entre os que se devolven e os que son doazóns.

Se queredes solicitar libros en préstamo para o 2021-2022, deberedes cubrir o correspondente formulario de petición. Este documento podedes baixalo da final desta mensaxe. Debedes baixar o documento correspondente ó curso da vosa filla ou fillo, imprimilo e encher os datos.

O alumnado ó que lle queden materias pendentes para setembro poderá quedar cos libros desas materias. En setembro anunciaremos un novo prazo para que entreguedes eses libros.

Se algún/ha alumno/a de 2ª de Bacharelato precisa os libros que ten prestados ata despois da segunda oportunidade das ABAU, pode quedar con eles, e deberá escribir un correo a anpa.xelmirez2@gmail.com despois das datas de selectividade, indicando que xa pode entregalos, e dirémoslle como pode facer a entrega.

Petición de libros de texto para o próximo curso (2021-22)

As familias que entregades libros (devolución ou doazón), xa facedes a petición de libros para o ano que vén no propio documento de entrega de libros.

Aquelas familias que non entreguen libros ou que é o primeiro ano que teñen fillos que veñen á clase neste centro (sobre todo alumnado de 1º de ESO e 1º de Bacharelato) pode solicitar igualmente libros de texto, aínda que terá preferencia para a adxudicación de libros aquel alumnado que doe libros (lembrade que no caso do alumnado que comeza para o curso en 1º da ESO ninguén doa libros, polo que todos estarán en igualdade de condicións para recibir libros e repártense equitativamente entre todos os solicitantes).

Estas familias que non devolven nin doan libros deben cubrir o mesmo documento que indicamos antes (o correspondente ó seu curso, dentro dos que figuran ó final desta mensaxe), no que queden claros os seus datos e os libros que solicita. Este documento deberán envialo escaneado ou fotografado a anpa.xelmirez2@gmail.com.

Poderanse solicitarse libros ata o día 10 de setembro. Tamén nos primeiros días de setembro abriremos un novo período de devolución e doazón para o alumnado ó que lle quedaran materias pendentes.

Recordade que na adxudicación de libros en préstamo teñen prioridade aquelas familias que doen libros ó banco da anpa, e as familias que non doen recibirán libros despois de atender as peticións de quen doe. Tamén debemos sinalar que o feito de doar libros non significa que se vaian recibir libros en préstamo, dependerá dos libros de que se dispoña do seguinte curso (alguén poderá doar 2 e recibir 1, ou doar 2 e recibir 5, ou doar e non recibir ningún, ou doar 5 e recibir 1...). O único que podemos asegurar é que o reparto será equitativo e, dentro do mesmo curso, quen doa máis libros recibirá máis libros que quen doe menos; pero a situación pode cambiar dun curso a outro, porque haberá cursos nos que dispoñamos de moitos libros e noutros cursos quizás haxa poucos libros para prestar.

Tamén queremos lembrar que, para participar no banco de libros, é necesario que sexades socias da anpa no próximo curso 2021-2022. A comezos de xullo poñeremos na web o documento e as instrucións para facerse socia e teredes de prazo ata finais de agosto para realizar o trámite.

Banco de libros en setembro

Como xa indicamos, anunciaremos un novo prazo para devolución e doazón de libros en setembro (correspondendo aproximadamente coa publicación das notas de recuperación).

Unha vez que o instituto faga pública a lista de adxudicatarios de libros do Fondo Solidario (a partir do 15 de setembro), anunciaremos o prazo para que as familias solicitantes veñades recoller os libros que vos foron adxudicados no banco de libros da anpa.

Devolución de chaves de taquillas. Fin de curso 2021-2022

Rogamos que aquel alumnado que é usuario de taquilla, chegada a fin do curso, proceda do seguinte modo:

- Se abandona o instituto este ano ou non vai solicitar o servizo de taquilla para o ano 2021-2022, pedímoslle que devolva a chave da taquilla. Para iso debería metela nun sobre (pode solicitar un na conserxaría), poñer por fóra o seu nome e o número de taquilla, e depositar o sobre no buzón da anpa (enfronte da conserxaría).

- Se desexa solicitar taquilla novamente para o 2021-2022, é preferible que quede coa chave para poder usala xa desde comezos do próximo curso. En outubro empezaremos cun proceso de cambios de taquillas para quen a teña lonxe da súa nova clase.

A comezos de xullo poñeremos na web o documento e as instrucións para pagar a cota de socia e solicitar taquilla para o 2021-2022.

 

Información

Asociación de Nais e Pais do IES Xelmírez II

Xestionamos:

 • Préstamo de libros de texto do noso banco
 • Alugueiro de taquillas
 • Actividades extraescolares

 Organizamos actividades, charlas, conferencias

Xa fixemos e seguiremos a facer:

 • Axenda escolar
 • Orla de 4º ESO
 • Charla sobre novas masculinidades
 • Xadrez nos recreos
 • Charla sobre adiccións e riscos na rede
 • Colaboración no acto de graduación de 2º de bacharelato …

Contacto

Se precisas contactar con nós:

 anpa.xelmirez2@gmail.com

 

Para calquera tema relacionado coas taquillas: 

 taquillas.xelmirez2@gmail.com

 

Nova Xunta Directiva da Anpa

Dende o 11 de Maio do 2021, a Xunta Directiva da Anpa é a seguinte:

        Eduardo Moscoso Mato, presidente

        Rosa Figueroa Ínsua, vicepresidenta

        Mª Cristina Gómez Escourido, secretaria

        Dolores María Neira Fernández, tesoureira

        Ángeles García García, vogal

        María García Vaaamonde, vogal

        María Pilar Iglesias Castro, vogal

        Xerardo Nuno Rodríguez Buendía, vogal

        Ana Belén Vigo Otero, vogal

       

Distribuir contido


by Dr. Radut