Skip to Content

ANPA

Convocatoria asemblea xeral anpa - 14 de decembro 2023

Pola presente, convócanse todas as persoas socias da Anpa do IES Xelmírez II a unha Asemblea Xeral Ordinaria, que se celebrará o xoves, día 14 de decembro, ás 18:00 horas en primeira convocatoria e ás 18:30 horas en segunda (hora previsible de comezo), na Biblioteca do IES Xelmírez II, para tratar a seguinte:

ORDE DO DÍA:

1.- Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.

2.- Informe do curso 2022-2023.

3.- Estado de contas do curso 2022-2023.

4.- Informe do traballo de comezo do curso 2023-2024.

5.- Orzamento e previsión de actividades para este curso 2023-2024.

6.- Cota para o curso 2024-2025.

7.- Incorporación e baixas de novos membros da Xunta Directiva.

8.- Rolda aberta de intervencións.

 

Santiago de Compostela, 5 de decembro de 2023

O Presidente

 Asdo. Eduardo Moscoso Mato

 

A TODAS AS PERSOAS SOCIAS DA ANPA DO IES XELMÍREZ II

Avisos e informacións sobre taquillas

Prezadas familias:

A partir de mañá, xoves 5 de setembro, as taquillas estarán colocadas en novos lugares. para adaptarse á nova disposición das aulas deste ano, e para dispor de suficientes armarios libres no corredor do alumnado de 1º de ESO.

Prema aquí para ver os planos de colocación dos armarios e poder saber onde se atopa a súa taquilla. Os cadrados azuis, cos seus números correspondentes, marcan os lugares en que se atopan.

Despois de comprobar onde está agora a taquilla da/o alumna/o, quen a teña lonxe da súa clase e queira cambiar de taquilla, a partir do día 9 de outubro, deberá meter a chave nun sobre (pode pedírselle un sobre ás conserxes), poñer no sobre “cambio taquilla”, o nome da/o alumna/o e o número de taquilla, e depositar o sobre no buzón da anpa, que está enfronte da conserxería. Non é preciso que se indique onde se quere a nova taquilla, porque xa nós miramos en que clase está esa/e alumna/o e xa buscamos unha taquilla próxima.

Despois duns días, as conserxes ou o profesorado entregaranlles unha nova chave ás persoas que deixaron a chave da antiga taquilla no buzón.

Tamén a partir do próximo luns, día 9 de outubro, iranse entregando progresivamente as chaves das taquillas ás persoas que a solicitaron por primeira vez. A entrega será feita na aula por parte das conserxes ou do profesorado e será o máis rápida posible.

Atraso na entrega e cambio de chaves de taquillas:

Prezadas familias:

Queremos anunciarvos que, aínda que informaramos a finais de xuño de que iamos comezar a entregar chaves de taquillas nesta semana, isto non foi posible por causas alleas á nosa vontade e que explicamos a continuación.

Como sabedes, solicitamos das familias socias que fixeran o trámite de solicitude de taquilla antes de comezo de setembro para, desta forma, poder dispor dos datos a comezo de curso e organizar todo o proceso. A pesar desta petición, a día 26 de setembro o proceso de solicitude de taquillas atópase na seguinte situación:

- Hai feitas 152 peticións de taquillas. 50 desas peticións foron entregadas no mes setembro (fóra do prazo establecido), polo que as contas e cálculos feitos a principio de mes non serviron para nada.

- 65 estudantes (que continúan no centro) non entregaron a chave da taquilla que usaban o ano pasado nin fixeron o trámite de solicitude deste ano. Isto supón case un terzo das persoas usuarias de taquillas. Obviamente precisamos saber cantas destas van quedar libres para poder ofrecer ás persoas solicitantes, e para coñecer o número de taquillas (cando menos aproximado) que precisamos en cada lugar.

- Estamos en proceso de cambiar a pechadura de 28 taquillas de persoas que abandonaron o centro sen devolver a chave da taquilla.

- Só devolveron a chave 20 persoas que non van usar a taquilla este ano ou abandonaron o centro.

Obsérvase, xa que logo, unha maioritaria irresponsabilidade que se traduce en que máis do 60% do alumnado non devolve a chave da taquilla cando abandona o centro ou deixa de usala.

Antes de proceder á entrega de taquilla é preciso calcular o número de taquillas que debemos colocar cerca da cada unha das aulas, o cal require que o centro nos informe da aula en que terá clase cada unha da persoas que solicitan taquilla, proceso que xa temos completado. Aínda así, o feito de que un terzo de usuarios de usuarios de taquillas non informaran de se van usala este ano (nin devolveron chave nin solicitaron taquilla) impídenos poder ter datos aproximados de cantas taquillas se precisan en cada lugar (e mesmo se precisamos adquirir máis taquillas), co cal non podemos continuar co proceso con seguridade.

Por este motivo, rogamos ás persoas que usaron taquilla o ano pasado e non devolveron a chave que:

a) Se queren seguir usando a taquilla este ano, realicen inmediatamente o trámite de facerse socia da anpa e solicitar taquilla, tal como se explica na web do centro (sección Familias-Anpa).

b) Se non queren facer uso da taquilla, devolvan a chave, meténdoa nun sobre (co nome e número de taquilla por fóra) e depositándoa no buzón da anpa que está enfronte da conserxaría.

En todo caso, a partir do día 5 de outubro procederemos a cambiar a pechadura das taquillas que non foron reservadas para este ano e que así poidan ser usadas polas persoas que as solicitaron, para así poder completar o proceso de entrega de chaves. O material que estea dentro da taquilla será gardado ata que sexa solicitado pola persoa propietaria.

É importante que todos entendamos que a anpa non ten infinitas taquillas (só unha cantidade algo superior ás que habitualmente se solicitan) e que, para que novas persoas poidan usalas, é preciso que as que deixan de usalas nolo digan e entreguen a chave. Apelamos á responsabilidade de todas as familias para que se poida ofrecer un servizo axeitado, o cal é imposible nas circunstancias actuais.

Para nós resulta frustrante dedicar horas e horas a manter o servizo de taquillas, cando vemos que unha grande cantidade de familias nin se molestan en dedicar 10 minutos a facer o trámite de solicitude de taquilla ou, non seu defecto, a devolver a chave.

A isto hai que engadir que nos resulta moi incómodo e inxusto estar recibindo queixas (en moitos casos con mensaxes moi maleducadas e fóra de lugar) por non levar a cabo a entrega de chaves con máis rapidez, cando isto é causado pola irresponsabilidade dunha elevada cantidade de familias que actúan de forma insolidaria.

Obviamente, na asemblea que se celebrará antes de finais de decembro, trataremos esta problemática e valoraremos a posibilidade de deixar de ofrecer o servizo de taquillas, debido á imposibilidade de ofrecer un bo servizo a causa do aumento de falta de colaboración e de responsabilidade.

Cota de socia/o e alugamento de taquillas 2023-2024

Prezadas familias:

Tal como foi decidido na última asemblea xeral (novembro de 2022), para o próximo curso 2023-2024 a cota da anpa continuará sendo de 10 € por familia. O alugamento de cada taquilla manterase en 5 €.

Para facerse socia/o o procedemento é o seguinte:

 • Debedes baixar o documento ANPA-Asociarse 2023-2024.pdf do final desta entrada (onde pon “1 adxunto”) e encher os datos familiares e da/do(s) alumna/o(s).
 • Deberedes ingresar a cantidade corresponde á cota de socia/o (+ taquilla(s), se procedese) na conta bancaria que se indica no propio documento, e escaneade ou fotografade o xustificante do ingreso.
 • Enviade ambos os documentos ó correo electrónico da anpa (anpa.xelmirez2@gmail.com).

O documento para facerse socia/o (ANPA-Asociarse 2023-2024) é un pdf editable no que podedes encher os vosos datos. Aínda así, pode dar erro dependendo do visor de pdf que usedes. En todo caso, podedes imprimilo, encher os datos a bolígrafo e escanealo ou fotografalo.

Agradecemos que realicedes este trámite antes do 1 de setembro.


As chaves das taquillas para novas solicitudes comezarán a ser entregadas a partir do 25 de setembro. Iremos entregando as chaves pouco a pouco ata completar o proceso. Para recibir a chave, o alumnado non ten que facer nada, xa que lle será entregada polas conserxes ou por unha profesora.

As persoas que xa tiñan taquilla do curso que acabou poden seguir usándoa a partir de setembro. Quizás se produzan cambios na ubicación dalgunhas taquillas, para adaptalas ás localizacións das aulas (estas mudanzas de lugar serán anunciadas nesta web). A partir de comezos de outubro, unha vez que se anuncie neste web, solicitarase a quen o desexe que devolva a chave da súa vella taquilla para serlle entregada unha nova, máis próxima á súa nova aula (rógase que non se devolvan chaves para cambios ata que se indique).

Devolución de chaves das taquillas. Xuño de 2023

Rogamos que aquel alumnado que é usuario de taquilla, chegada a fin do curso, proceda do seguinte modo:

- Se abandona o instituto este ano ou non vai solicitar o servizo de taquilla para o ano 2023-2024, pedímoslle que devolva a chave da taquilla. Para iso debería metela nun sobre (pode solicitar un na conserxaría), poñer por fóra o seu nome e o número de taquilla, e depositar o sobre no buzón da anpa (enfronte da conserxaría).

- Se desexa solicitar taquilla novamente para o 2023-2024, debe quedar coa chave para poder usala xa desde comezos do próximo curso. A comezos de outubro empezaremos cun proceso de cambios de taquillas para quen a teña lonxe da súa nova clase (rógase que non se devolvan chaves para cambios ata que se indique).

Banco de libros da Anpa

Como quizais xa sabedes, no ano académico que está finalizando mudaron os libros de textos dos cursos impares (1º ESO, 3º ESO, 1º Bacharelato), e no próximo ano académico 2023-2024 mudarán os dos cursos pares (2º ESO, 4º ESO, 2º Bacharelato).

Por este motivo, os libros que foron prestados este ano non se van recoller porque xa non son válidos para o futuro.

Ademas, tal como foi decidido na asemblea celebrada en novembro, a anpa deixa de organizar o banco de libros polos seguintes motivos:

 • Para o curso que comeza en setembro non teriamos libros dos cursos pares, xa que son libros novos.
 • Para os cursos impares só teriamos libros se os doan as familias que este ano compraron eses libros, pero eles non podería recibir ningún libro do curso par que irían cursar porque serían libros novos. Por este motivo, o previsible é que ninguén doase libros e non teriamos fondo de préstamo tampouco nos cursos impares.
 • Xa nos últimos anos se viña observando que se doaban moi poucos libros, que é a base do funcionamento dun banco de libros. Sirva como dato que no curso que agora comeza recibiron libros 191 estudantes, dos cales só 67 doaron algún. Obsérvase que na actualidade a maioría das familias prefiren vender os libros en plataformas de segundo man en vez de doalos ó banco da anpa.
 • Cada ano temos casos de familias que reciben libros de texto do banco da anpa e non os devolven ó finalizar o curso. Isto é especialmente común en 2º de bacharelato. Por este motivo cada ano tiñamos menos libros no banco.
 • Polo tanto, o éxito do noso banco de libros baseábase en que a maioría das persoas recibían libros sen ter que doar ningún. Isto era posible porque había un grande fondo de libros no banco, froito dunha grande compra que unha anterior directiva da anpa fixera hai nove anos. Nós, pola contra, consideramos que a anpa ten a función de organizar sistemas que poidan beneficiar ó colectivo de familias, pero non facer gastos en compra de libros que en xeral só benefician a algunhas persoas.
 • Desde hai moitos anos a maioría das anpas de Galicia vimos reclamando que debe ser a administración educativa quen establece un sistema universal de préstamos de libros, como xa existiu entre os anos 2005 e 2008 e que mesmo resultaba máis barato e máis doado de organizar que o sistema actual. Por este motivo xa hai seis anos que a case totalidade de anpas decidiu deixar de organizar un sistema de préstamo que non lle compete (senón que é responsabilidade das autoridades educativas) e aumentou os esforzos en reclamar das autoridades que poñan os medios para que o ensino sexa realmente gratuíto (incluído os libros e material). 

Información

Asociación de Nais e Pais do IES Xelmírez II

Xestionamos:

 • Préstamo de libros de texto do noso banco
 • Alugueiro de taquillas
 • Actividades extraescolares

 Organizamos actividades, charlas, conferencias

Xa fixemos e seguiremos a facer:

 • Axenda escolar
 • Orla de 4º ESO
 • Charla sobre novas masculinidades
 • Xadrez nos recreos
 • Charla sobre adiccións e riscos na rede
 • Colaboración no acto de graduación de 2º de bacharelato …

Contacto

Se precisas contactar con nós:

 anpa.xelmirez2@gmail.com

 

Para calquera tema relacionado coas taquillas: 

 taquillas.xelmirez2@gmail.com

 

Nova Xunta Directiva da Anpa

Dende o 11 de Maio do 2021, a Xunta Directiva da Anpa é a seguinte:

        Eduardo Moscoso Mato, presidente

        Mª Cristina Gómez Escourido, secretaria

        Dolores María Neira Fernández, tesoureira

        Ángeles García García, vogal

        María García Vaaamonde, vogal

        María Pilar Iglesias Castro, vogal

        Xerardo Nuno Rodríguez Buendía, vogal

        Ana Belén Vigo Otero, vogal

       

Distribuir contido


by Dr. Radut