Skip to Content

ANPA

Convocatoria asemblea xeral anpa - 28 de novembro 2022

Pola presente, convócanse todas as persoas socias da Anpa do IES Xelmírez II a unha Asemblea Xeral Ordinaria, que se celebrará o luns, día 28 de novembro, ás 18:00 horas en primeira convocatoria e ás 18:30 horas en segunda (hora previsible de comezo), na Biblioteca do IES Xelmírez II, para tratar a seguinte:

ORDE DO DÍA:

1.- Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.

2.- Informe do curso 2021-2022.

3.- Estado de contas do curso 2021-2022.

4.- Informe do traballo de comezo do curso: banco de libros, taquillas e outros.

5.- Orzamento e previsión de actividades para este curso 2022-2023.

6.- Cota para o curso 2023-2024.

7.- Incorporación e baixas de novos membros da Xunta Directiva.

8.- Rolda aberta de intervencións.

 

Santiago de Compostela, 20 de novembro de 2022

O Presidente

 

Asdo. Eduardo Moscoso Mato

 

A TODAS AS PERSOAS SOCIAS DA ANPA DO IES XELMÍREZ II

Entregas de chaves de taquillas e petición de cambios

Despois de facer algúns cambios de localización das taquillas, que afectan ás taquillas do segundo andar (onde están as clases de 1º, 3º e 4ª da ESO), comezamos hoxe co proceso de entrega de chaves ó alumnado que solicitou nova taquilla. Estas entregas irémolas realizando pouco a pouco ata completar o proceso.

Para recibir a chave, o alumnado non ten que facer nada, xa que lle será entregada polas conserxes ou por unha profesora.

Aquelas persoas que teñan a súa taquilla do ano pasado lonxe da súa nova clase, poden solicitar cambio de taquilla. Se a súa taquilla do ano pasado está no segundo andar, rogamos que miren onde quedou colocada despois dos cambios realizados, porque quizais agora quede cerca da súa aula.

Para solicitar cambio de taquilla, pedímosvos que metades a chave vella nun sobre (podedes pedir un sobre na conserxería), poñades nel o nome da/o alumna/o e o número de taquilla, e metades o sobre no buzón da anpa, que está no vestíbulo, enfronte da conserxería. Despois duns días seravos entregada a chave dunha nova taquilla próxima á vosa nova aula.

 

Banco de libros da Anpa 2022 – Datas de entrega de libros adxudicados

Nas seguintes datas e horas as familias que solicitaron previamente participar no banco de libros poderán pasar polo local da anpa para recoller os libros adxudicados:

 • Mércores, día 7 de setembro, de 17:00 a 19:30 horas.
 • Xoves, día 8 de setembro, de 17:00 a 19:30 horas.
 • Luns, día 12 de setembro, de 17:00 a 19:30 horas.

Aqueles libros que non sexan recollidos despois do día 12 de setembro poderán ser entregados a outras familias que os solicitaran.

 

Cota de socia/o e alugamento de taquillas 2022-2023

Prezadas familias:

Tal como foi decidido na última asemblea xeral, para o próximo curso 2022-2023 a cota da anpa continuará sendo de 10 € por familia. O alugamento de cada taquilla manterase en 5 €.

Para facerse socia/o o procedemento é o seguinte:

 • Debedes baixar o documento ANPA-Asociarse 2022-2023.pdf do final desta entrada (onde pon “1 adxunto”) e encher os datos familiares e da/do(s) alumna/o(s).
 • Deberedes ingresar a cantidade corresponde á cota de socia/o (+ taquilla(s), se procedese) na conta bancaria que se indica no propio documento, e escaneade ou fotografade o xustificante do ingreso.
 • Enviade ambos os documentos ó correo electrónico da anpa (anpa.xelmirez2@gmail.com).

O documento para facerse socia/o (ANPA-Asociarse 2022-2023) é un pdf editable no que podedes encher os vosos datos. Aínda así, pode dar erro dependendo do visor de pdf que usedes. En todo caso, podedes imprimilo, encher os datos a bolígrafo e escanealo ou fotografalo.

Agradecemos que realicedes este trámite antes do 1 de setembro.

 

As chaves das taquillas para novas solicitudes comezarán a ser entregadas a partir do 19 de setembro.

As persoas que xa tiñan taquilla no curso anterior poden seguir usándoa a partir de setembro. Quizás se produzan cambios na ubicación dalgunhas taquillas, para adaptalas ás localizacións das aulas (estas mudanzas de lugar serán anunciadas nesta web). A partir de comezos de outubro, unha vez que se anuncie neste web, solicitarase a quen o desexe que devolva a chave da súa vella taquilla para serlle entregada unha nova, máis próxima á súa nova aula (rógase que non se devolvan chaves para cambios ata que se indique).

Banco de libros da anpa (2022)

 A continuación informamos de como vai ser a organización do banco de libros neste ano 2022.

Antes de nada hai que sinalar que para o ano 2022-2023 cambia o currículo dos cursos impares (1º ESO, 3º ESO, 1º Bacharelato), polo que mudarán os libros destes cursos e non van servir os libros que temos actualmente.

Por este motivo, nin se van recoller os libros deses cursos impares que estaban en préstamo, xa que non son válidos para nada, nin se van prestar libros para estes cursos impares, porque non teremos ningún.

Entrega e doazón de libros

Como acabamos de indicar, só se recollerán os libros prestados dos cursos pares (2º ESO, 4º ESO e 2º de Bacharelato) e só se aceptarán doazóns de libros deses cursos.

As familias que teñan prestados libros dos cursos impartes (1º ESO, 3º ESO, 1º Bacharelato) non teñen que entregar os libros, poden quedar con eles. Tampouco se aceptarán doazóns de libros destes cursos.

Polo tanto, anunciámosvos que a finais deste mes levaremos a cabo a recollida de libros nas seguintes datas e horas:

Días

Horas

Lugar

Luns, día 27 de xuño

16:30 a 19:00 horas

 

Local da anpa

Martes, día 28 de xuño

10:30 a 13 horas

16:30 a 19:00 horas

Mércores, día 29 de xuño

16:30 a 19:00 horas

Como este ano non hai convocatoria de exames de setembro, en setembro non se recollerán libros, só se recollerán libros agora en xuño.

Petición de libros de texto para o próximo curso (2022-23)

Como xa indicamos, só se poden solicitar libros en préstamos para os cursos pares (2º ESO, 4º ESO e 2º de Bacharelato).

Para solicitar libros para estes cursos débese cubrir o correspondente formulario de petición. Este documento podedes baixalo da final desta mensaxe. Debedes baixar o documento correspondente ó curso da vosa filla ou fillo, e debes cubrilo de tal forma que queden claros os datos e os libros que solicita. Este documento deberedes envialo escaneado ou fotografado a anpa.xelmirez2@gmail.com.

O prazo para facer petición de libros será ata o 15 de xullo. As familias que tamén solicitan libros do fondo solidario da Xunta deben marcar todos os libros que lles interesen, aínda que non saiban se llos van prestar ou non no centro. Despois xa nós consultamos a listaxe de libros que lles foron adxudicados para non darlles libros repetidos.

Tamén queremos lembrar que, para participar no banco de libros, é necesario que sexades socias da anpa no próximo curso 2022-2023. A comezos de xullo poñeremos na web o documento e as instrucións para facerse socia e teredes de prazo ata finais de agosto para realizar o trámite.

Entrega que libros ás familias (setembro)

A comezos de setembro (probablemente os días 5, 6 e 7) entregaranse ás familias os libros que se concederon en préstamo.

Anunciaremos coa suficiente antelación os días e horas concretas en que se fará a entrega.

 

 

Devolución de chave das taquillas. Xuño 2022

Rogamos que aquel alumnado que é usuario de taquilla, chegada a fin do curso, proceda do seguinte modo:

- Se abandona o instituto este ano ou non vai solicitar o servizo de taquilla para o ano 2022-2023, pedímoslle que devolva a chave da taquilla. Para iso debería metela nun sobre (pode solicitar un na conserxaría), poñer por fóra o seu nome e o número de taquilla, e depositar o sobre no buzón da anpa (enfronte da conserxaría).

- Se desexa solicitar taquilla novamente para o 2022-2023, é preferible que quede coa chave para poder usala xa desde comezos do próximo curso. A finais de setembro empezaremos cun proceso de cambios de taquillas para quen a teña lonxe da súa nova clase.

A comezos de xullo poñeremos na web o documento e as instrucións para pagar a cota de socia e solicitar taquilla para o 2022-2023.

 

Información

Asociación de Nais e Pais do IES Xelmírez II

Xestionamos:

 • Préstamo de libros de texto do noso banco
 • Alugueiro de taquillas
 • Actividades extraescolares

 Organizamos actividades, charlas, conferencias

Xa fixemos e seguiremos a facer:

 • Axenda escolar
 • Orla de 4º ESO
 • Charla sobre novas masculinidades
 • Xadrez nos recreos
 • Charla sobre adiccións e riscos na rede
 • Colaboración no acto de graduación de 2º de bacharelato …

Contacto

Se precisas contactar con nós:

 anpa.xelmirez2@gmail.com

 

Para calquera tema relacionado coas taquillas: 

 taquillas.xelmirez2@gmail.com

 

Nova Xunta Directiva da Anpa

Dende o 11 de Maio do 2021, a Xunta Directiva da Anpa é a seguinte:

        Eduardo Moscoso Mato, presidente

        Mª Cristina Gómez Escourido, secretaria

        Dolores María Neira Fernández, tesoureira

        Ángeles García García, vogal

        María García Vaaamonde, vogal

        María Pilar Iglesias Castro, vogal

        Xerardo Nuno Rodríguez Buendía, vogal

        Ana Belén Vigo Otero, vogal

       

Distribuir contido


by Dr. Radut