Skip to Content

ANPA

Convocatoria Asemblea Xeral Extraordinaria - Eleccións

Tal como xa foi anunciado o pasado 26 de abril, convocamos a todas as persoas socias da Anpa do IES Xelmírez II a unha Asemblea Xeral Extraordinaria que se celebrará o martes, día 11 de maio, ás 19 horas por videoconferencia na plataforma Webex (no enderezo electrónico abaixo indicado) para tratar a seguinte:

ORDE DO DÍA:

 Punto único: Elección de novas persoas como membros da Xunta Directiva da ANPA.

Enderezo para a conexión:

https://www.google.com/url?q=https://fanpacompostela.my.webex.com/fanpacompostela.my/j.php?MTID%3Dm28f782f627d67b7a05e3c95c0bcc2f08&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3SKo3kqMSVzbu9qtKGfGVT

Lista provisional de candidaturas presentadas para formar parte da Xunta Directiva da ANPA

Durante o prazo establecido para a presentación de candidaturas para as eleccións á Xunta Directiva da Anpa do IES Xelmírez II, que se celebrarán o próximo martes, día 11 de maio, presentáronse as seguintes candidaturas:

 • Figueroa Insua, Rosa
 • García García, Ángeles
 • García Vaamonde, Maria
 • Gómez Escourido, Mª Cristina
 • Iglesias Castro, María Pilar
 • Moscoso Mato, Eduardo
 • Neira Fernández, Dolores María
 • Rodríguez Buendía, Xerardo Nuno
 • Vigo Otero, Ana Belén

En relación coa presente listaxe, poderanse presentar reclamacións ata as 14 horas do día 11 de maio, enviando un correo electrónico a anpa.xelmirez2@gmail.com.

 Santiago de Compostela, 8 de maio de 2021

A Xunta Directiva da Anpa do IES Xelmírez II

CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS Á XUNTA DIRECTIVA DA ANPA

Segundo establecen os vixentes estatutos da Anpa, o período de mandato da Xunta Directiva é de dous anos. A actual Xunta Directiva cumpriu eses dous anos de xestión o 14 de marzo, sen que ata o momento convocaramos novas eleccións, á espera de que as condicións sanitarias fosen máis favorables para unha asemblea presencial.

En vista de que a situación se mantén sen melloras, considera a actual Xunta Directiva que é preciso non adiar máis este proceso, polo que se convocan eleccións, segundo o seguinte calendario:

Presentación de candidaturas: Do 28 de abril ó 7 de maio

Día de votación previsto: 11 de maio

 O procedemento para a presentación de candidaturas e para a votación será o seguinte:

Presentación de candidaturas:

Cada socia ou socio que o desexe pode presentar a súa candidatura de forma individual.

O método para presentar esta candidatura será o envío dun correo electrónico ó enderezo da anpa (anpa.xelmirez2@gmail.com), poñendo no asunto o texto “Presentación candidatura” e co seguinte texto (ou fórmula semellante):

Nome apelido1 apelido 2, con DNI XX.XXX.XXX-X, presenta a súa candidatura ás eleccións á Xunta Directiva do IES Xelmírez II que se celebrarán en maio de 2021.

O correo electrónico debe ser enviado desde o enderezo electrónico que a socia ou socio comunicou á Anpa, para que así se poida verificar que non foi suplantada a súa identidade.

Despois de recibido o correo de presentación de candidatura, enviarase un correo de confirmación de recepción. De non recibirse esta confirmación en 48 horas, rógase que se envíe un novo correo por se houbese algún problema no envío ou na recepción.

Como xa se indicou, o prazo para presentar candidaturas estenderase entre o 28 de abril o 7 de maio. O día 8 de maio publicarase na web do centro (sección Familias-Anpa) (https://www.edu.xunta.gal/centros/iesarcebispoxelmirez2/taxonomy/term/14) a lista provisoria de candidaturas presentadas. Se algunha persoa que presentase a súa candidatura non aparecese nesa lista, poderá presentar a correspondente reclamación ata o día 11 de maio ás 14 horas por medio de envío de correo electrónico a anpa.xelmirez2@gmail.com. Ás 14 horas deste día publicarase na web da Anpa a relación definitiva de candidaturas presentadas.

 Proceso de elección/votación

O día inicialmente previsto para o proceso de eleccións é o día 11 de maio (martes) pola tarde. Dependendo do número de candidaturas presentadas e da necesidade ou non de votación, decidirase se se fará unha asemblea presencial ou de forma telemática.

Segundo establecen os estatutos, o número mínimo de membros da Xunta Directiva é de tres o máximo é de 11. Se non houbese ese número mínimo non podería constituírse a Xunta Directiva e habería que pensar nunha disolución da Anpa.

Se o número de persoas candidatas é de 11 ou inferior, habería posibilidade de que todas eles formen parte da Xunta Directiva, e consideramos que non sería preciso unha asemblea presencial para votación. Neste caso a nosa proposta sería a de realizar unha xuntanza telemática (por videoconferencia) o día 11 de maio para ratificar as candidaturas.

En caso de que o número de persoas candidatas fose superior a 11, convocarase unha asemblea presencial, o propio día 11, se as condicións sanitarias que haxa nesa altura así o permiten, ou o antes posible nos días seguintes.

A forma, lugar e data de celebración desta asemblea será publicitada na web da Anpa e será enviada a correspondente convocatoria por correo electrónico a todas as persoas socias.

En caso de ter que facer votación presencial, imprimiranse as correspondentes papeletas, co nome de todas as persoas candidatas, e cada socia/o poderá marcar un mínimo de 3 e un máximo de 11 candidatos ós que votar. As 11 persoas máis votadas serán as escollidas como membros da Xunta Directiva.

Segundo os estatutos, a nova Xunta Directiva elixirá de entre os seus membros os cargos que representarán e administrarán a ANPA do Xelmírez II nos vindeiros 2 anos.

A Xunta Directiva da ANPA do IES Xelmírez II

Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria da ANPA

Prezadas familias:

Aínda que as condicións sanitarias non son as máis propicias, vémonos na obriga de convocar unha asemblea xeral da anpa, xa que os estatutos establecen a necesidade de celebrala no primeiro trimestre do curso escolar.

Por este motivo, achégovos a seguinte convocatoria:

Pola presente, convoco a todas as persoas socias da Anpa do IES Xelmírez II a unha Asemblea Xeral Ordinaria, que se celebrará o xoves, día 17 de decembro, ás 16:30 horas en primeira convocatoria e ás 17 horas en segunda (hora previsible de comezo), na Salón de Usos Múltiples do IES Xelmírez II, para tratar a seguinte:

ORDE DO DÍA:

1.- Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.

2.- Informe do curso 2019-2020.

Devolución de chaves de taquilla para cambios

Prezadas familias e alumnado:

Agradecemos que as persoas que queiran facer cambio de taquilla, para axilizar o proceso, devolvan a antiga chave e así poder adxudicarlla con rapidez a outra persoa.

Para iso, pedímosvos que metades a chave nun sobre (podedes pedir sobres na conserxaría), e poñades por fóra o voso nome e o número da taquilla, e a deixedes no buzón da anpa (enfronte da conserxaría). Por favor, asegurádevos de que non deixades nada dentro da taquilla.

Canto antes dispoñamos de chaves de taquillas que non ides usar este curso, antes poderemos darvos chave dunha taquilla onda a vosa nova aula.

Entregas e cambios de chaves de taquillas

Prezadas familias:

Como vos anunciamos, comezamos o proceso de xestión de taquillas.

Por motivo da COVID-19, como ben sabedes, este ano o instituto tivo que facer moitos máis grupos por curso, e tamén usar novos espazos de docencia que anteriormente non eran usados como aulas.

Na nosa pretensión de que todo o alumnado poida dispor dunha taquilla o máis cercana posible á súa aula, vímonos na necesidade de redistribuír as taquillas existentes, xa que en corredores nos que antes había moitas taquillas agora eran precisas moi poucas; e atopamos novos espazos (como as aulas de de 2º de Bacharelato A, B e D), que nunca se usaran como aulas e nos que era preciso colocar taquillas.

Por este motivo, e coa pretensión de que tivese que facerse o mínimo número de cambios posibles, optamos por cambiar moitas taquillas de lugar, de tal forma que aqueles módulos nos que había moitos usuarios que actualmente estaban nun curso concreto foron levados ó corredor dese curso. Aínda así, sempre hai nalgún modulo algunha taquilla usada por algunha alumna ou alumno que non ten a súa nova aula nesa zona.

Información sobre taquillas (entrega e cambios de chaves)

Prezadas familias:

Unha vez que case temos acabadas as entregas do banco de libros, imos comezar coa organización das taquillas.

Como ben sabedes, estes anos hai máis grupos por curso e tamén se están usando máis espazos para dar clase. Iso vainos obrigar a mover taquillas para tentar poñelas cerca de cada unha das novas aulas.

As persoas que teñen chave da taquilla do ano pasado, poden usala mentres non lles adxudicamos unha máis cercana á súa clase. De todas formas, debedes ter en conta que algunhas taquillas as moveremos de sitio durante a semana do día 28 (polo que quizais o voso número no estea no lugar de sempre).

Tamén durante a semana do 28 de setembro comezaremos a mirar en que clase está cada unha das persoas solicitantes de taquilla, para poder adxudicarlle unha cerca da súa aula.

Na semana do 5 de outubro esperamos poñer na web información sobre cando entregaremos as chaves e cando estaremos no local para facer cambios de taquilla. Intentaremos comezar a entregar chaves ós novos solicitantes de taquilla nesa semana do 5 de outubro e comezar a facer cambios de chave na semana do 12 de outubro.

Banco de libros da Anpa 2020 – Datas de entrega de libros adxudicados

Nas seguintes datas e horas, as familias que solicitaron previamente participar no banco de libros poderán pasar polo local da anpa para recoller os libros adxudicados.

Cando acudan, informaremos de se lles foi adxudicado algún libro e cales, e poderán recollelos.

Lembramos que, como foi aprobado en Asemblea Xeral da Anpa, ten preferencia na adxudicación de libros aquel alumnado que doou libros, e para participar será necesario ter feito o pagamento da cota da anpa para este curso 2020-2021.

Tendo en conta a situación de crise sanitaria na que estamos, facemos un reparto escalonado por cursos, para evitar aglomeracións. Rogamos ás familias que, sempre que sexa posible, acudan o día e hora establecido para o seu curso:

Banco de libros da Anpa: datas de devolucion de libros en setembro.

Como sabedes, a finais de xuño comezaron a recollerse os libros de texto que a Anpa tiña prestados.
O alumnado que non devolveu os libros en xuño poderá facelo nas seguintes datas de setembro:

Días

Horas

Lugar

Venres, 4 de setembro

11 a 12 horas

Local da Anpa

Luns, 7 de setembro

18 a 19 horas

Local da Anpa

Este ano, por esixencias sanitarias, debedes devolver os libros nunha bolsa pechada (coa correspondente información no exterior ou dentro), tal como se indicou na información que se colgou nesta web en xuño (https://www.edu.xunta.gal/centros/iesarcebispoxelmirez2/node/1615).

Cota de socia/o e alugamento de taquillas 2020-2021

Prezadas familias:

Debido ó descoñecemento de como comezará o próximo ano académico 2020-2021, ata o momento non se concretara a información sobre o procedemento para facerse socia/o da anpa nin para o alugamento de taquillas.

Unha vez coñecido o Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-10 nos centros de ensino non universitarios de Galicia para o curso 2020-21, que podedes consultar nesta mesma web, consideramos que non podemos esperar máis, polo que vos indicamos o procedemento para facerse socia/o e solicitar o alugamento de taquilla, no que introducimos as seguintes novidades:

Como serán as clases o curso que vén?

Se aínda non coñecedes o Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-10 nos centros de ensino non universitarios de Galicia para o curso 2020-21, podedes consultalo no enlace do final desta entrada (onde pon "2 adxuntos") ou aquí: https://www.edu.xunta.gal/portal/node/31578

Como xa veriades na prensa, este protocolo está sendo amplamente rexeitado, tanto polos sindicatos do ensino como polas anpas. Podedes consultar a opinión de Anpas Galegas no seguinte enlace: https://www.anpasgalegas.gal/2020/07/que-opinamos-do-proxecto-de-protocolo-para-comezar-o-proximo-curso-2020-2021/

Banco de libros da Anpa:

Como podedes supoñer, na situación sanitaria na que estamos non é doado poder levar a cabo os labores de recollida do banco de libros.

Situación do ensino durante a alerta sanitaria polo COVID-19

A continuación queremos compartir convosco alguns contidos que poder ser do interese de todas as familias nestas semanas de crise sanitaria e estado de alarma.

- Blog da Federación de Anpas Compostela

- Web de Anpas Galegas

- Cuestionario para as familias sobre as clases online. Agradécese que entredes nel e o respondedes, para poder ter datos sobre a situación e poder facer forza diante a Consellería coas nosas reivindicacións e problemas.

- Carta aberta de Anpas Galegas á Consellería de Educación sobre a situación actual (ensino online, avaliacións, continuidade do curso...)

 

Información

Asociación de Nais e Pais do IES Xelmírez II

Xestionamos:

 • préstamo de libros de texto do noso banco
 • alugueiro de taquillas
 • actividades extraescolares

 Organizamos actividades, charlas, conferencias

Xa fixemos e seguiremos a facer:

 • axenda escolar
 • orla de 4º ESO
 • charla sobre novas masculinidades
 • xadrez nos recreos
 • charla sobre adiccións e riscos na rede
 • financiamento dos petiscos no acto de graduación de 2º de bacharelato …

Contacto

Se precisas contactar con nós:

 anpa.xelmirez2@gmail.com

 

Para calquera tema relacionado coas taquillas: 

 taquillas.xelmirez2@gmail.com

 

Distribuir contido


by Dr. Radut