Skip to Content

Documentos

Listaxes definitivas de alumnado admitido e excluído dos premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico 2022-2023

Enlace á listaxe de alumnado admitido e excluido dos Premios extraordinarios de ESO, curso 22-23.

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/40593

Declaración responsable

Lembramos ás familias que o protocolo da Consellería de Cultura, Educación e Universidade contra a covid-19 establece a obrigatoriedade por parte das familias antes de enviar os/as alumnos/as ao centro da realización dunha enquisa de autoavaliación covid.

Por outro lado, deben cubrir e asinar a seguinte declaración responsable a principios de curso, que deben entregar ao titor na primeira quincena de curso.

Para máis información remitimos ás instrucións da Consellería de Cultura, Educación e Universidade sobre medidas a adoptar na volta segura ás aulas

Organización de espazos, sentidos de circulación e organización dos recreos

Nos planos que seguen poden consultar a distribución de espazos, situación das aulas dos diversos grupos e os sentidos de circulación no centro, durante o curso académico 2020-21, resultado da adaptación ao protocolo da Consellería de Educación ante a covid-19:

Así mesmo, informamos de que para garantir o mantemento das distancias de seguridade nos tempos de lecer temos establecidas dúas quendas de recreo e cada nivel ten asignada unha zona do recinto escolar, como poden ver neste documento.

Adaptación das programacións e dos criterios de avaliación

Seguindo as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, poden consultar nos documentos que se xuntan as adaptacións das programacións didácticas, dos criterios de avaliación e dos estándares imprescindibles. Inclúense tanto os criterios para a recuperación de avaliacións pendentes coma para subir nota.

Documentos

Neste apartado atopamos documentación de interese clasificada en dúas categorías:

Distribuir contido


by Dr. Radut