Skip to Content

Novas

Convocatorias abertas

 • Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio: O prazo de presentación estará abranguido entre os días 15 e 26 de marzo de 2021, ambos os dous incluídos. Ábrese o 15 de marzo
 • Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior: O prazo de presentación estará abranguido entre os días 18 de febreiro e 3 de marzo de 2021, ambos os dous incluídos.
 • Admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2021/22. O prazo de solicitudes de reserva para centros adscritos abranguerá do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro do 2021 (pechado), ambos incluídos. O prazo de admisión en centros non adscritos será do 1 ao 22 de marzo.

Declaración responsable

Lembramos ás familias que o protocolo da Consellería de Cultura, Educación e Universidade contra a covid-19 establece a obrigatoriedade por parte das familias antes de enviar os/as alumnos/as ao centro da realización dunha enquisa de autoavaliación covid.

Por outro lado, deben cubrir e asinar a seguinte declaración responsable a principios de curso, que deben entregar ao titor na primeira quincena de curso.

Para máis información remitimos ás instrucións da Consellería de Cultura, Educación e Universidade sobre medidas a adoptar na volta segura ás aulas

Organización de espazos, sentidos de circulación e organización dos recreos

Nos planos que seguen poden consultar a distribución de espazos, situación das aulas dos diversos grupos e os sentidos de circulación no centro, durante o curso académico 2020-21, resultado da adaptación ao protocolo da Consellería de Educación ante a covid-19:

Así mesmo, informamos de que para garantir o mantemento das distancias de seguridade nos tempos de lecer temos establecidas dúas quendas de recreo e cada nivel ten asignada unha zona do recinto escolar, como poden ver neste documento.

Inicio de curso

Como seguro saben polos medios de comunicación o inicio deste curso escolar estivo rodeado de confusión e incerteza, de maneira que aspectos organizativos clave non quedaron definitivamente fixados ata hai menos de unha semana. Por este motivo demorámonos en enviar esta información.

Por necesidade de ocupación dos espazos de maior capacidade do centro o alumnado de bacharelato asistirá só á presentación do seu grupo e non se incorporará ao centro ata o luns 28 de setembro, xa no seu horario habitual. Lembrámoslle que todo o bacharelato é presencial. O alumnado da ESO asistirá en horario habitual co servizo ordinario de transporte desde o día da súa incorporación.

Polo tanto, o calendario de inicio de curso queda como segue:

Día 23 de setembro:

 • 1º e 2º de ESO: 08:30 h a 14:10 h.
 • 1º de Bacharelato:
  • Grupos A e C: 12:30 h a 13:00 h
  • Grupo B: 13:00 h a 13:30 h
  • Grupos D e E: 13:30 h a 14:00 h

Día 24 de setembro:

 • 3º de ESO: 08:30 h a 14:10 h
 • 2º de Bacharelato:
  • Grupos A e C: 11:30 h a 12:00 h
  • Grupo B: 12:00 h a 12:30 h
  • Grupos D e E: 12:30 h a 13:00 h

Día 25 de setembro:

 • 4º de ESO: 08:30 h a 14:10 h

 

Fondo solidario de libros de texto. Entrega dos libros e vales para material escolar

A entrega dos libros  de texto do fondo solidario e do vale para material, de ser o caso, farase  segundo o seguinte calendario:  

DÍA                         HORA                               CURSO

XOVES 17             18:00 - 20:30                     4º ESO

VENRES 18           17:30 - 20:30                     2º ESO

LUNS 21                17:30  - 20:30                    1º ESO

MARTES 22           17:30 - 20:30                     3º ESO

A recollida debe facela o  pai, nai ou titor/a legal do  alumnado ou  unha persoa maior de idade que conte coa autorización destes.

Lémbrase a obriga do uso de mascarilla e manter en todo momento as distancias de seguridade.

Fondo solidario de libros de texto. Listaxe definitiva

Publicadas as listaxes definitivas do FONDO SOLIDARIO de libros de texto no taboleiro de anuncios, as persoas interesadas poden consultalas personalmente no centro, ou chamando por teléfono.

Tamén poderán consultar a súa solicitude de axudas na aplicación fondo libros, no menú lateral cidadán accedendo con certificado electrónico ou chave 365.

Na seguinte semana publicarase o calendario de entrega.

Medidas a adoptar fronte á COVID-19

A continuación presentámoslles tres documentos moi breves (cliquen en "Ler máis" para velos) que resumen as normas que debemos seguir todos, tanto persoal docente e non docente como alumnado e familias. Pregámoslles que os lean con atención e sexan escrupulosos no seu cumprimento. Por parte do centro, poden contar co noso máximo esforzo e implicación na súa aplicación.

Ante calquera dúbida, póñanse en contacto co centro.

Normas para o alumnado

Normas para as familias

Medidas adoptadas polo centro

Adiado o comezo de curso

A Consellería de Educación tomou o venres 11 de setembro a decisión de adiar o comezo de curso ata os días 23, 24 e 25 deste mes, mantendo a incorporación gradual do alumnado por niveis:

1º e 2º de ESO e 1º de Bacharelato, o mércores 23 de setembro

3º de ESO e 2º de Bacharelato o xoves 24 de setembro

4º de ESO o venres 25 de setembro

Haberá servizo de transporte escolar en horario ordinario.

Neses días o alumnado non terá o seu horario habitual de clases, senón que se dedicarán a presentación de profesorado, aulas virtuais, e a familiarizarse con tódalas normas derivadas da aplicación do plan para a prevención fronte á covid-19.

A alumna Uxía Noya premio do X Concurso Incubadora de Sondaxes e Experimentos

A alumna Uxía Noya, de 2º de Bacharelato, vén de conseguir o premio do X Concurso Incubadora de Sondaxes e Experimentos. O traballo, titulado "A FRONTEIRA ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO NA SOCIEDADE DA REDE", foi realizado dentro dos proxectos do alumnado de STEMBACH e titorizado polas profesoras do centro Ana María Alonso e Pilar Figueroa, baixo a dirección das profesoras da facultade de socioloxía da Universidade da Coruña Montserrat Golías e Elvira Santiago. Parabéns a todas!

Calendario e exames de setembro 2020

Calendario de setembro:

 • Martes 1 e mércores 2 de setembro: 
 • Venres 4:
  • 09:00 h. Publicación das cualificacións en Abalarmóbil. Entrega de cualificacións de ESO e Bacharelato. Para ESO, recollida de libros por parte dos titores e titoras na aula de vídeo.
  • Inicio do prazo de reclamacións ás cualificacións ata as 14:00 h do luns 7.
  • 09:30-13:30 h Revisión de exames. O profesorado estará dispoñible para aclarar dúbidas sobre as cualificacións e para o alumnado que solicite revisar exames.
 • Luns 7:
  • 14:00 h. Remate do prazo de presentación de reclamacións para ESO e  Bacharelato. 

Matrícula de setembro:

Publicadas as listas definitivas de admitidos e non admitidos

Están publicadas no taboleiro do centro as listas definitivas de alumnado admitido e non admitido para o vindeiro curso escolar 2020-2021.

Tamén se poden consultar  a través da aplicación:  https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/ empregando a Chave365 ou certificado dixital.

Cualificacións avaliación ordinaria ESO e 1º de bacharelato

Infórmase ao alumnado e ás súas familias que as cualificacións da avaliación ordinaria de xuño sairán publicadas en abalarmóbil o vindeiro mércores 24 de xuño ás 12:00 h. Non se entregará de momento boletín en papel.
O alumnado que vaia continuar estudos no noso centro recollerá o boletín de notas e a avaliación de competencias cando veña formalizar a matrícula.
O alumnado que non vaia continuar estudos no noso centro pode pasar a recoller o boletín de notas, avaliación de competencias e consello orientador (en 4º de ESO) durante o mes de xullo.

Libros de texto curso 2020-21

Xúntase relación de libros de texto para o vindeiro curso 2020-2021.

Adaptación das programacións e dos criterios de avaliación

Seguindo as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, poden consultar nos documentos que se xuntan as adaptacións das programacións didácticas, dos criterios de avaliación e dos estándares imprescindibles. Inclúense tanto os criterios para a recuperación de avaliacións pendentes coma para subir nota.

Recollida de material

As familias do alumnado que deixou material no instituto e desexen recollelo, deberán enviar un correo electrónico ao centro coas seguintes indicacións:

O correo debe poñer como  asunto: RECOLLIDA MATERIAL_nome-do-alumno. Calquera outro correo con outra indicación no asunto non se terá en conta.

No corpo do texto debe constar:

 1. Nome da alumna/do alumno, curso e grupo.
 2. O material deixado no centro, o máis especificado posible (no caso de libros: A materia, se o libro é de fondo libros ; no caso de cadernos: Cor, forma e tamaño)
 3. A ubicación concreta do material (número de casilleiro de ser o caso;  mesa ou lugar concreto da estantería en caso de estar nunha aula). Isto é especialmente importante, porque, desinfectado o centro, só accederá a buscar o material o persoal do mesmo. Só se entregará o material que poida ser localizado.
 4. Só se entregará material identificado co nome do alumno/ da alumna


O IES poñerase en contacto  cos solicitantes de recollida de material para determinar cando poderá ter lugar.
 

Distribuir contido


by Dr. Radut