Skip to Content

Erasmus +

Programa da UE para a educación, a formación, a xuventude e o deporte

Excelencia a través de la inclusión: aprovechando la diversidad social en el ecosistema escolar.

Necesidades y retos

 • el diseño de una línea estratégica de inclusión que vertebre las diferentes iniciativas interdisciplinares que se aborden desde el centro.
 • el diseño de proyectos encaminados al éxito escolar en los que cada estudiante pueda mejorar su propio nivel competencial y desarrollar sus potencialidades.
 • la creación un grupo estable de profesorado, liderado por el equipo directivo, comprometido con la implementación y difusión del proyecto, y con la continuidad en el medio y largo plazo de las acciones de innovación educativa en el marco europeo.
 • la continuación de la formación del profesorado orientada a la atención a la diversidad, la inclusión y la igualdad de género.
 • la consolidación de la internacionalización y la dimensión europea del centro.
 • la superación de la brecha digital que afecta principalmente a alumnado de los niveles iniciales de ESO (1º y 2º) con entornos sociofamiliares en dificultades o en riesgo de exclusión social.
 • el prestigio de nuestra institución académica, superando la connotación negativa que en el pasado se asociaba a las minorías étnicas y grupos sociales más desfavorecidos, para convertirse en referente de la enseñanza pública plural, abierta, equitativa, inclusiva y de calidad.
 • la imbricación del centro en la comunidad a la que presta servicio, potenciando la cooperación con otras instituciones.

Beneficios

 • mantener en el centro los procesos internos de observación docente, iniciados al amparo de programas institucionales. La experiencia previa ha demostrado la utilidad de la observación como herramienta de innovación educativa y mejora de la práctica docente, que redundan en beneficio del alumnado.
 • mejorar las dinámicas de trabajo internas, aprovechando la creación del grupo Erasmus+ como elemento dinamizador de la innovación educativa, adaptando metodologías enfocadas al éxito escolar de nuestro alumnado. Los diferentes programas interdisciplinares implementados en el centro, como STEMBach, Club de Ciencia o Plan Proxecta ofrecen evidencias de este impacto positivo del trabajo grupal del profesorado.
 • elaborar documentos a disposición del profesorado que ayuden a la convivencia e inclusión del alumnado, así como estrategias de adaptación al proceso de enseñanza-aprendizaje de cada estudiante.
 • otorgar protagonismo al alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en las dinámicas de convivencia, estableciendo canales y acciones de participación activa: protocolo de acogida del nuevo alumnado, tutorías entre iguales, mentoring, elaboración de guías de convivencia por parte del alumnado.
 • potenciar los protocolos de colaboración con otras organizaciones, teniendo al alumnado como eje central: acogida del nuevo alumnado, refuerzo y apoyo, enriquecimiento curricular.

Objetivos

 • Conocer buenas prácticas en el tratamiento de la diversidad para mejorar las competencias profesionales docentes y aplicarlas en metodologías innovadoras e inclusivas, con una dimensión europea.
 • Diseñar proyectos inclusivos como camino hacia el el éxito escolar, promoviendo la autonomía del alumnado, su participación en la comunidad y la ciudadanía activa, desde el ámbito local al europeo.
 • Mejorar la competencia digital de la comunidad educativa, potenciando como entornos de aprendizaje y participación activos del alumnado el aula virtual del centro y la plataforma e-Twinning.
 • Reforzar la cooperación con otras instituciones para mejorar la respuesta del ecosistema escolar a las necesidades del alumnado, desde el ámbito local hasta el marco europeo.

Actividades

 • Observación
 • Cursos y formación

Transnational meeting en Plovdiv

O pasado 10 de setembro dous profesores do centro, José Luis Martín Iglesias e Moisés Iglesias González, viaxaron a Bulgaria para asistir ao segundo Transnational meeting do proxecto BYOD. A reunión tivo lugar en Plovdiv, a segunda cidade máis importante de Bulgaria, próxima a Sofia, e tratáronse aspectos relacionados coa evolución do proxecto e co desenvolvemento dos obxectivos do mesmo. Foi unha experiencia moi fructífera e moi interesante, tanto pola ubicación da xuntanza, Plovdiv é unha cidade do tamaño de Santiago e cun grande patrimonio histórico, coma por volver ver aos participantes de novo.

TPM Plovdiv

Curso de formación do proxecto Erasmus+ en Berlín

No mes de xullo, entre o 4 e o 9, dous profesores do centro, Moisés Iglesias e José Luis Martín, participaron en Berlín nun curso de formación no marco do proxecto Erasmus + do centro, "Excelencia a través da inclusión".

O principal obxectivo do curso foi practicar con ferramentas TIC para a creación de contido e a xestión da aula, algunhas delas aplicacións xa consolidadas e outras menos coñecidas: Padlet (taboleiro), Miro (encerado virtual), Kapwing, OBS ou EdPuzzle (editores de vídeo e ferramentas para inserir cuestións nun vídeo educativo), ClassroomScreen (xestión de actividades na aula para pequenos grupos), Slido ou Mentimeter (creación de enquisas), Blooket (cuestionarios gamificados)...

Outros contidos tratados no curso estiveron relacionados coas competencias do alumnado para o século XXI, as licenzas Creative Commons ou os diferentes modelos de flipped classroom existentes.

      

Transnational meeting en Cracovia

O pasado 28 de febreiro e 1 de marzo dous profesores do centro, Pilar Tobar Quintanar e Moisés Iglesias González, viaxaron a Polonia para asistir ao segundo Transnational meeting do proxecto BYOD. A reunión tivo lugar en Cracovia, e foi a primeira reunión presencial entre os membros do proxecto. Tratáronse aspectos organizativos e de xestión do mesmo, así como relacionados co desenvolvemento dos obxectivos do mesmo. Foi unha experiencia moi fructífera e moi interesante, tanto pola ubicación da xuntanza, Cracovia, coma por desvirtualizar aos compoñentes do grupo.

TPM Krakov

Visita ao St. Brogan’s College en Bandon (Cork, Irlanda)

As profesoras do centro Alicia Domínguez e Sofía Paleo visitaron entre os días 23 e 27 de maio de 2022 o centro de educación secundaria St. Brogan’s College, na localidade irlandesa de Bandon, condado de Cork.  Dita mobilidade enmárcase dentro do programa europeo Erasmus+. 

O obxectivo da visita foi a realización dunha estadía de observación durante a cal as docentes puideron coñecer de primeira man o funcionamento e organización do centro de destino e intercambiar experiencias co profesorado anfitrión. A asistencia a clases de diversas materias e niveis permitiulles identificar certas estratexias positivas de atención á diversidade e o xeito en que a inclusión é abordada no centro.

irlandairlandairlandaIrlandaIrlandaIrlandaIrlanda

Intercambio co Agrupamento de Escolas de Barcelos

O alumnado de 1°, 2° e 3° de portugués do IES Arcebispo Xelmírez II viaxou á localidade de Barcelos no norte de Portugal o día 23 de maio. O motivo da viaxe foi rematar unha actividade de intercambio de cartas entre o alumnado do Agrupamento de Escolas de Barcelos e o do IES Arcebispo Xelmírez II, enmarcada ademais no proxecto Erasmus+ do que ambos os centros forman parte. Despois de que a rapazada se coñecese e de realizar un almorzo xuntos, o alumnado compostelán aproveitou para coñecer o centro histórico, para practicar o aprendido durante o curso e para observar as similitudes e a relación cultural entre Galiza e a Lusofonía.

Barcelos01Barcelos02

Visita ao Lycée Porte Océane (Le Havre, Francia)

Dende este ano, o centro  desenvolve un programa europeo Erasmus + titulado: Excelencia a través da inclusión: aproveitando a diversidade social no ecosistema escolar. Neste contexto, as profesoras Pilar Tobar, Cristina Brión e o profesor Xaime Varela participaron entre o 2 e o 6 de maio nunha mobilidade en Le Havre (Francia) para coñecer in situ a realidade pedagóxica deste país.

Foron acollidos no Lycée Porte Océane situado no corazón desta importante cidade portuaria normanda que foi arrasada durante a II Guerra Mundial e inmediatamente reconstruída. Neste centro, similar ao noso canto ao número de alumnado, ofrécese o Bac générale, o professionel e o technologique; amais de tres BTS ou estudos de formación profesional. Daquela, durante cinco días, o profesorado estivo totalmente mergullado na praxe docente e pedagóxica francesa e coñeceu, de primeira man, o seu sistema académico a fin de observar que aspectos anovadores poderían ser integrados no noso centro e, deste xeito, repercutir na mellora da calidade formativa. 

Le HavreLe HavreLe Havre

Le HavreLe Havre

Visita ao Agrupamento de Escolas de Barcelos en Portugal

Os profesores deste centro, Cristina María López Graça, María del Carmen Rey Sobral, Luis Mateo Sáez Abuín e María Villar Nieto visitaron entre os días 28 de febreiro e 4 de marzo de 2022 o Agrupamento de Escolas de Barcelos en Portugal. Esta mobilidade enmárcase dentro das actividades que o centro desenvolve no programa europeo Erasmus + que solicitou este curso por primeira vez: Excelencia a través da inclusión: aproveitando a diversidade social no ecosistema escolar.

Os profesores fixeron unha estancia de observación, que consistiu en:

 • Intercambiar experiencias que permitan optimizar a idoneidade dos contidos formativos impartidos no noso centro.
 • Analizar o sistema educativo de Portugal.
 • Identificar actuacións, estratexias ou metodoloxías formativas innovadoras e exitosas.
 • Adquirir competencias para dar resposta ás necesidades de estudantes procedentes de entornos desfavorecidos e promover a tolerancia ante a diversidad na aula e a inclusión de colectivos desfavorecidos.
 • Coñecer o proceso de dixitalización da ensinanza en Portugal.

Visita a Barcelos

Ver máis fotos

Distribuir contido


by Dr. Radut