Skip to Content

Fondo solidario de libros de texto. Listaxe provisional

Con data de hoxe, 10 de xullo foron publicadas as listaxes provisionais de admitidos e excluídos no Fondo Solidario de Libros de Texto 2020/2021.

Estas listaxes poderán ser consultadas no taboleiro interior do centro ou por vía electrónica, a través da aplicación Fondolibros, empregando a Chave365 ou certificado dixital.

As persoas interesadas poderán reclamar nos dous días seguíntes á publicación da listaxe provisional.

Calendario e exames de setembro 2020

Calendario de setembro:

 • Martes 1 e mércores 2 de setembro: 
 • Venres 4:
  • 09:00 h. Publicación das cualificacións en Abalarmóbil. Entrega de cualificacións de ESO e Bacharelato. Para ESO, recollida de libros por parte dos titores e titoras na aula de vídeo.
  • Inicio do prazo de reclamacións ás cualificacións ata as 14:00 h do luns 7.
  • 09:30-13:30 h Revisión de exames. O profesorado estará dispoñible para aclarar dúbidas sobre as cualificacións e para o alumnado que solicite revisar exames.
 • Luns 7:
  • 14:00 h. Remate do prazo de presentación de reclamacións para ESO e  Bacharelato. 

Matrícula de setembro:

Aliméntate ben

O centro participa no proxecto Aliméntate ben. Trátase dunha iniciativa que quere fomentar hábitos saudables na comunidade escolar a través de dietas equilibradas e utilizando produtos de calidade que garantan unha alimentación e desenvolvemento axeitado.

Nas seguintes ligazóns pódense ver as actuacións que se levaron a cabo:

Admisión a ciclos formativos. Convocatoria 2020

Instrucións de admisión na FP en Galicia para o curso 2020/2021

Consulta aquí todas as normas e novidades sobre a admisión en FP en réxime ordinario e adultos, para o curso 2020/2021.

Programa Naturézate. Traballos

Publicadas as listas definitivas de admitidos e non admitidos

Están publicadas no taboleiro do centro as listas definitivas de alumnado admitido e non admitido para o vindeiro curso escolar 2020-2021.

Tamén se poden consultar  a través da aplicación:  https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/ empregando a Chave365 ou certificado dixital.

Cualificacións avaliación ordinaria ESO e 1º de bacharelato

Infórmase ao alumnado e ás súas familias que as cualificacións da avaliación ordinaria de xuño sairán publicadas en abalarmóbil o vindeiro mércores 24 de xuño ás 12:00 h. Non se entregará de momento boletín en papel.
O alumnado que vaia continuar estudos no noso centro recollerá o boletín de notas e a avaliación de competencias cando veña formalizar a matrícula.
O alumnado que non vaia continuar estudos no noso centro pode pasar a recoller o boletín de notas, avaliación de competencias e consello orientador (en 4º de ESO) durante o mes de xullo.

Devolución dos libros de texto do fondo solidario

 Data e horario para a devolución dos libros de texto do fondo solidario:

CURSO

Libros de texto curso 2020-21

Xúntase relación de libros de texto para o vindeiro curso 2020-2021.

Listaxe provisional de alumnado admitido e non admitido para o curso académico 2020/2021

Están publicadas, no taboleiro dentro do instituto, as listaxes do alumnado admitido e non admitido para o vindeiro curso académico 2020/2021.

Tamén se poden consultar  a través da aplicación:  https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/ empregando a Chave365 ou certificado dixital,  a partir do luns día 8 de xuño

Prazo de reclamación contra as  listaxes provisionais : Do 8 ao 10 de xuño

NOTA: 

Non habendo vacantes en 1º e 2º de ESO, ningunha solicitude obtivo praza.

Nos demais niveis, habendo vacantes, tódalas solicitudes obtiveron praza.

Procedemento e prazos reclamacións cualificacións 2º Bacharelato

Publicada na web da Consellería de Educación o procedemento para a reclamación das cualificacións de 2º Bacharelato.

Na convocatoria ordinaria o prazo de reclamación é o 10 e 11 de xuño (ata as 14:00)

Na convocatoria extraordinaria o prazo é o 3 e 4 de setembro.

 

Probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional. Datas das probas. Convocatoria 2020

Achegamos a Resolución do 24 de maio de 2020  pola que se adoptan medidas para o desenvolvemento das probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de Formación Profesional do sistema educativo.

 • Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio: As probas terán lugar o día 10 de xuño de 2020.
 • Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior: As probas terán lugar o día 11 de xuño de 2020.

Calendario

Adaptación das programacións e dos criterios de avaliación

Seguindo as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, poden consultar nos documentos que se xuntan as adaptacións das programacións didácticas, dos criterios de avaliación e dos estándares imprescindibles. Inclúense tanto os criterios para a recuperación de avaliacións pendentes coma para subir nota.

Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para o curso escolar 2020/2021

 As familias poderán solicitar a partir de mañá as axudas para a adquisición de libros de texto e de vales para material escolar, ou ben participar no Fondo Solidario de Libros de Texto.

Achégase a Orde do 12 de maio de 2019 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2020/21.

Recollida de material

As familias do alumnado que deixou material no instituto e desexen recollelo, deberán enviar un correo electrónico ao centro coas seguintes indicacións:

O correo debe poñer como  asunto: RECOLLIDA MATERIAL_nome-do-alumno. Calquera outro correo con outra indicación no asunto non se terá en conta.

No corpo do texto debe constar:

 1. Nome da alumna/do alumno, curso e grupo.
 2. O material deixado no centro, o máis especificado posible (no caso de libros: A materia, se o libro é de fondo libros ; no caso de cadernos: Cor, forma e tamaño)
 3. A ubicación concreta do material (número de casilleiro de ser o caso;  mesa ou lugar concreto da estantería en caso de estar nunha aula). Isto é especialmente importante, porque, desinfectado o centro, só accederá a buscar o material o persoal do mesmo. Só se entregará o material que poida ser localizado.
 4. Só se entregará material identificado co nome do alumno/ da alumna


O IES poñerase en contacto  cos solicitantes de recollida de material para determinar cando poderá ter lugar.
 

Distribuir contido


by Dr. Radut