Skip to Content

Admisión

Listaxe provisional de alumnado admitido e non admitido para o curso académico 2020/2021

Están publicadas, no taboleiro dentro do instituto, as listaxes do alumnado admitido e non admitido para o vindeiro curso académico 2020/2021.

Tamén se poden consultar  a través da aplicación:  https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/ empregando a Chave365 ou certificado dixital,  a partir do luns día 8 de xuño

Prazo de reclamación contra as  listaxes provisionais : Do 8 ao 10 de xuño

NOTA: 

Non habendo vacantes en 1º e 2º de ESO, ningunha solicitude obtivo praza.

Nos demais niveis, habendo vacantes, tódalas solicitudes obtiveron praza.

Admisión alumnado 2020/2021

- Lexislación

- Presentación de solicitudes - Impresos

- Prazos

- Baremo e letras desempate

 -Vacantes para admisión

Todo o alumnado que fixo reserva nos centros adscritos está admitido.

Reserva de praza centros adscritos curso 2019-2020. Remata 15 de febreiro

Do 1 ao 15 de febreiro está aberto o prazo para reservar praza nos centros adscritos. Máis información neste enlace.

Listaxe de admitidos e vacantes actualizadas para o vindeiro curso 2018-2019

Achegamos nos ficheiros adxuntos a listaxe de alumnado admitido para o vindeiro curso e a listaxe de vacantes actualizada cos datos de reserva e admisión.

Recordade que podedes consultar toda a información relacionada co curso 2018-2019 no correspondente apartado desta páxina web ou contactando coa secretaría do centro.

Listaxe provisional de admitidos marzo 2018

Listaxe provisional de admitidos marzo 2018

Vacantes provisinais

Vacantes 2018-19

Publicadas vacantes para o curso académico 2018-19.

Publicada relación de admitidos 1º ESO. Reserva centros adscritos.

Publicada relación de admitidos 1º Bacharelato. Reserva centros adscritos.

Consultar ficheiros adxuntos.

Xornada de portas abertas e charla informativa sobre o proceso de admisión de alumnado para o curso 2018-2019

 

Calendario de admisión e matriculación de alumnado en centros públicos. Curso 2018-19

 

Reserva de praza

Realizarase no centro de orixe ou ou a través da aplicación https://www.(edu.xunta.es/admisionalumnado) o formulario normalizado (ED550A)

Do 1 ao 15 de febreiro.

Data do sorteo público da letra a efectos de desempate.

25 de febreiro

Publicación de postos escolares vacantes.

Antes do 1 de marzo

Presentación da solicitude de admisión dos alumnos que cambien de centro para seguir cursando a mesma ensinanza ou estudos superiores.

Para facer a solicitude empregarase o formulario normalizado (ED550B)a través da aplicación https://www.(edu.xunta.es/admisionalumnado), na secretaría do centro que se solicita en primeiro lugar ou nos rexistros.

Do 1 ao 20 de marzo

 

Presentación da documentación acreditativa dos criterios do baremo.

A partir do 22 de marzo

Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos.

Antes do 25 de abril

Reclamacións.

 

Nos centros públicos, faranse ante o Consello Escolar.

5 días hábiles a contar a partir do día seguinte da publicación das listaxes provisionais.

Publicación de listaxes definitivas.

Antes do 15 de maio.

Fora prazo establecido, as solicitudes de prazarealizarase na Inspección Educativa de Educación Secundaria, no Departamento Territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

 

Os formularios normalizados (ED550A) e (ED550B) serán facilitado gratuitamente nos correspondentes centros docentes.

Tamén estarán disponibles:

-       na sede electrónica da Xunta de Galicia,

-        na aplicaciónadmisionalumnado, e

-       na páxina web da consellería competente en materia de educación.

 

1. Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicita praza en primeiro lugar. A infracción detrminará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

2. O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

3. O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

 

LEXISLACIÓN APLICABLE

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (DOG 15 de marzo de 2013)

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 01/02/2017)

 

Centros adscritos

Servizos complementarios: Transporte escolar

RUTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR 

Centros adscritos e zona de influencia do centro

 

CENTROS ADSCRITOS. IES ARCEBISPO XELMÍREZ II

Marco lexislativo. Proceso de admisión 2018-19

MARCO LEXISLATIVO:

  

  • Decreto 254/2012, do 13 de decembro polo que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei Orgánica 2/2006 do 3 de maio de educación (DOG 26 de decembro de 2012).

 

Distribuir contido


by Dr. Radut