Skip to Content

ABAU 2022. Instrucións de matrícula

Instrucións de matrícula

Para a matrícula nas probas de ABAU en realidade hai que realizar dous trámites:

1. Solicitar o título de Bacharel:

2. Prematrícula nas probas ABAU

                - presencialmente en oficina bancaria. O pago efectúase antes da prematrícula no centro, e hai que aportar o xustificante de pago.     

               - telematicamente a través de Nerta. Esta modalidade de pagamento realízase despois da prematrícula no centro, despois de ter recibido os datos de acceso no correo electrónico e activar a conta na aplicación.     

 • Documentación a aportar para realizar a prematrícula:
  • Impreso de solicitude do título de bacharelato cuberto
  • Xustificantes de pago das taxas (de ABAU -agás en caso de pagamento online- e do título), cada un por duplicado. En caso de pagamento online das taxas do título, os xustificantes xerados no momento do pagamento. Se se fai presencialmente no banco, os documentos selados pola entidade bancaria.
  • Impreso de matrícula ABAU cuberto
  • Fotocopia do DNI
  • En caso de familia numerosa, orixinal e fotocopia do libro de familia

 

PRAZO DE MATRÍCULA DO XOVES 19 AO LUNS 23 DE MAIO

Horario de atención no centro:

  • Para evitar aglomeracións, convén que a matrícula se faga por grupos, en horario de 10:30 a 14. Preferentemente, o xoves 19 matrícula do alumnado con primeiro apelido ata a letra L (incluída), e o venres 20 o alumnado restante. 

 O martes 24 o alumnado debe revisar no centro os seus datos de matrícula en NERTA, podendo interpoñer na secretaría do centro reclamación aos mesmos, ata as 14:00. Ese día recollerán o certificado de Celga 4 e o seu historial académico.

 ABAU: COMISIÓNS DELEGADAS E SEDE DOS EXAMES

As comisións delegadas son os lugares onde se celebran os exames da ABAU, podes consultar a relación delas neste arquivo. O alumnado do IES Arcebispo Xelmírez II examínase na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, no Campus Norte.

PROTOCOLO PARA A REALIZACIÓN DAS PROBAS ABAU

É importante ler con atención o protocolo que rexirá a realización das probas.

Reclamacións ás cualificacións finais

A circular 1/2022 da Consellería de Cultura, Educación e Universidade precisa, para segundo de bacharelato, aspectos da Orde de 2 de marzo de 2021 pola que se regula o procedemento de reclamación ás cualificacións finais. A continuación figuran os enlaces a ambos documentos, así como os modelos de escrito de reclamación, tanto ante a dirección do centro como ante a Xefatura Territorial. 

No caso de 2º de Bacharelato, o prazo de reclamacións ás cualificación finais ante o centro abrangue os días 19 e 20 de maio no caso da convocatoria ordinaria, e 27 e 28 de xuño no caso da convocatoria extraordinaria. 

Con carácter xeral, para o resto de grupos, o prazo de reclamación ante o centro é de dous días lectivos ou hábiles despois da publicación das cualificacións da avaliación ordinaria ou extraordinaria.

Ligazóns:

Texto da circular 1/2022

Texto da Orde do 2 de marzo de 2021

Modelos de reclamación:

Impreso de reclamación ante o centro

Impreso de reclamación ante a Xefatura Territorial

Admisión de alumnado 2022-2023: Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos

As familias solicitantes de praza no proceso de admisión para o curso 2022-2023 poden consultar a resolución provisional de admitidos e non admitidos na aplicación de admisión (https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/) e no taboleiro do centro. Ábrese un prazo de cinco días hábiles para a presentación de alegacións.

Bolsas para estudos postobrigatorios para o curso 2022/23

Vén de publicarse no BOE a convocatoria de becas de carácter xeral para o curso 2022-2023, para estudantes que cursen estudos Postobrigatorios ( Bacharelato, FP, Universidade e outros). As solicitudes fanse a través da páxina do Ministerio de Educación. O prazo de solicitude abrangue do día 30 de marzo ao 12 de maio de 2022,ambos inclusive.

Texto da convocatoria

Para máis información:

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/bachillerato/becas-generales-no-universitarias.html

 A solicitude deberase cumplimentar mediante o formulario accesible por vía telemática a través da sede electrónica do Departamento na dirección https:// sede.educacion.gob.es   ou en  www.educacionyfp.gob.es 

Visita ao Agrupamento de Escolas de Barcelos en Portugal

Os profesores deste centro, Cristina María López Graça, María del Carmen Rey Sobral, Luis Mateo Sáez Abuín e María Villar Nieto visitaron entre os días 28 de febreiro e 4 de marzo de 2022 o Agrupamento de Escolas de Barcelos en Portugal. Esta mobilidade enmárcase dentro das actividades que o centro desenvolve no programa europeo Erasmus + que solicitou este curso por primeira vez: Excelencia a través da inclusión: aproveitando a diversidade social no ecosistema escolar.

Os profesores fixeron unha estancia de observación, que consistiu en:

 • Intercambiar experiencias que permitan optimizar a idoneidade dos contidos formativos impartidos no noso centro.
 • Analizar o sistema educativo de Portugal.
 • Identificar actuacións, estratexias ou metodoloxías formativas innovadoras e exitosas.
 • Adquirir competencias para dar resposta ás necesidades de estudantes procedentes de entornos desfavorecidos e promover a tolerancia ante a diversidad na aula e a inclusión de colectivos desfavorecidos.
 • Coñecer o proceso de dixitalización da ensinanza en Portugal.

Visita a Barcelos

Ver máis fotos

Aberto o prazo de solicitude de admisión en centros sostidos con fondos públicos. Vacantes.

25/02/2022 11:00

Do 1 de marzo, e ata o 21 do mesmo mes, estará aberto o prazo para solicitar praza en educación secundaria obrigatoria ou bacharelato en centros sostidos con fondos públicos (centros públicos e concertados).

Deberán facer esta solicitude as familias que desexen un cambio de centro para continuar estudos da mesma etapa, e as familias que desexan un centro non adscrito no caso de cambio de etapa (de primaria a secundaria, ou de ESO a Bacharelato) As familias con alumnado escolarizado no noso centro que desexen continuar estudos nel non deben facer nada.

A solicitude de praza realízase ben presencialmente no centro solicitado, ben a través da aplicación admisionalumnado (https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/)

Se desexan que a súa filla ou seu fillo inicie estudos de FP, os prazos e procedementos son diferentes.

O criterio de centro para a baremación das solicitudes é: procedencia dun centro de ensino público.

Atoparán a normativa vixente en http://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/35991

 

As vacantes ofertadas polo centro son as seguintes:

Curso Modalidade Vacantes
1º ESO   0
2º ESO   0
3º ESO   2
4º ESO   14
1º BAC Ciencias e Tecnoloxía 0
1º BAC Humanidades e Ciencias Sociais 0
2º BAC Ciencias e Tecnoloxía 12
2º BAC Humanidades e Ciencias Sociais 8

 

ABAU 2022. Instrucións para a realización das probas

Xúntase a Resolucióndo 11 de febreiro de 2022, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para realizar, dentro do curso 2021/22, a avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) no curso 2022/23:

RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2022

Recordade que podedes consultar toda a información relacionada coa realización das ABAU neste ano académico no apartado correspondente na web do IES Arcebispo Xelmírez II e na web da CIUG (http://ciug.gal/).

Actualización do protocolo da Covid-19 no ámbito educativo

A Consellería de Sanidade vén de publicar un PROTOCOLO DE VIXILANCIA E CONTROL EPIDEMIOLÓXICO FRONTE AO VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19) NO ÁMBITO EDUCATIVO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA.

Os seus aspectos máis salientables son:

-O illamento dos positivos en covid-19 durará un mínimo de sete días desde o diagnóstico ou desde o inicio dos síntomas, e levantarase se nos últimos tres días non houbo síintomas.

-Pare levantar este illamento a partir do día sétimo non é preciso unha proba diagnóstica. Abonda con carecer de síntomas nos últimos tres días.

-Os contactos estreitos dun positivo con pauta completa de vacinación non deberán gardar corentena.

-As persoas con síntomas compatibles non acodirán ao centro ata ter realizada unha proba diagnóstica.

-As persoas positivas poden realizar unha autodeclaración ao Sergas na páxina web https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Autodeclaracion-caso-sospeitoso-COVID

Cambios na concesión do transporte escolar

O 10 de xaneiro comeza a nova concesión de transporte escolar, que implica a incorporación da empresa Monbus, en tanto que deixa de prestar servizo a empresa Arriva. Mantéñense as paradas, pero tivo lugar unha reordenación das rutas, de maneira que algunhas pasan a estar asignadas a unha ruta distinta daquela á que estaban asignadas. Nestes momentos (22:05 do domingo 9 de xaneiro) non temos aínda un documento oficial con tódalas rutas, paradas e horarios.Si contamos co documento enviado pola empresa Grabanxa, que poden consultar aquí. Por parte de Monbus seguimos esperando un documento similar, se ben contamos coa confirmación verbal de que van realizar o servizo con normalidade.

Lamentamos profundamente non poder ofrecerlles información máis precisa, e pedímoslles que mañá estea o alumnado na parada  minutos antes, para evitar posibles perdas do transporte. A partir das 7:30 poderán comunicar calquera incidencia no teléfono 604 03 17 98. Pedímoslles que ao longo dos próximos días nos sigan facendo chegar incidencias e comentarios sobre a nova situación do transporte.

 

VI premio Ofelia Devesa de educación activa

Convócase o VI Premio Ofelia Devesa de Educación Activa, ao que se pode presentar o alumnado do centro cunha curta divulgativa. Hai dúas categorías: para alumnado de 1º, 2º e 3º ESO, e para alumnado de 4º ESO e Bacharelato. En cada unha delas entregaranse tres premios, dotados con 350, 250 e 150 euros.

Animamos a que todo o alumnado desenvolva a súa creatividade e participe neste premio. A data límite de entrega é o 29 de abril. Lembramos que o traballo presentado debe entregarse anonimamente, polo que na curta non deben figurar créditos que permitan identificar a súa autoría.

As bases da convocatoria pódense consultar neste documento.

Felicitación de Nadal da Biblioteca

Coa postal gañadora do noso concurso de postais a Biblioteca do Xelmirez II deséxabos unhas felices festas.Noraboa á gañadora e os participantes.

Visita: Saída a Sotavento

O pasado 16 de novembro, o alumnado de 4ºESO de Ciencias Aplicadas, Cultura Científica e Tecnoloxía visitou o Parque Eólico Experimental de Sotavento, en Xermade (Lugo).

Logo de recibir unha explicación xeral da historia e sentido do Parque, o alumnado dividiuse en dous grupos para percorrer as instalacións acompañados polo persoal, que foi explicando polo miúdo todo canto alí se viu.

Entre outras cousas, o alumnado puido ver os elementos que se aloxan na góndola dun aeroxerador e incluso asomarse ao interior do fuste dun aeroxerador en funcionamento.

Un dos momentos máis interesantes da visita foi a entrada na vivenda bioclimática demostrativa, na que observar diversas técnicas de aforro enerxético, dende o propio deseño pasivo da vivenda (orientación, muros trombe, reaproveitamento de pluviais, etc.), ata a incorporación de instalacións enerxéticas eficientes (caldeira de biomasa, bomba de calor, etc.).

Sen dúbida, unha saída ben aproveitada. Grazas ao persoal de Sotavento.

Sotavento

Sotavento

Sotavento

Listado definitivo de solicitudes admitidas e excluídas do procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado

Rematado o prazo  de alegacións, comunícase a publicación, no taboleiro interior do centro, do listado definitivo de admitidos e excluídos. 

Prazo de presentación de alegacións: luns 29 e martes 30 de novembro.

Listado provisional de solicitudes admitidas e excluídas do procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado

Rematado o prazo para solicitar máscaras para o alumnado, comunícase a publicación, no taboleiro interior do centro, do listado provisional de admitidos e excluídos. 

Prazo de presentación de alegacións: luns 29 e martes 30 de novembro.

Distribuir contido


by Dr. Radut