Curso 1989-90

CURSO 1989-90

Cargos
Directivos

 

Directora: Gisèle Maïssa Rodrigo
Vicedirector: Carlos Loureiro Rodríguez
Jefe de Estudios: David López García
Secretario: José Ledesma Muñoz-Redondo

Profesores

Xeografía/Historia
- Francisco Calo Lourido
- Mª Rosario Bellot Rosado
- Xosé López Silva

- María Mera Pérez

- Jorge Lozano Arce

- Mª Teresa Rodriguez Caamaño

Física/Química
- Xosé Luis Sanchez Zas
- Xesús Otero Alonso
- Francisco Gómez Segade
- Rafael Vázquez Peña

Lingua e Literatura Castelá

- Francisco Rodríguez Sánchez
- Xosé Luís Mendez Bua

- Mercedes Sande Fernández
- Carmen Santos García

- Manuela Veiga Soto

Latín

- Concepción Sande Meijide

- Martín Porto Reimóndez

- Mª Carmen Riobó Fernández

Francés
- Gisèle Maïssa Rodrigo
- Pilar Díaz Ferreiro

Filosofía
- Concepción Sanmartín Brey

- Antón Nieto García

- Berta Mata Hermida

Religión
-Emiliano Romero Molina
-Ramón Campos Suárez

 

Galego

- Carlos Loureiro Rodríguez

- Xesús Oreiro Pensado

- Lourenzo Álvarez Martínez

- Celso Fernández López

- Dorinda Castro Soliña

Matemáticas
- Miguel Ares Diñeiro
- David López García
- Xosé Ledesma Muñoz-Redondo
- Delia Labraña Rosello

- Celia Peña Rey

- Fernando Ramos Lista

Inglés
- Xosé Manuel Cuervo Resumil
- María Lorenzo Martínez

- Isabel Lema Bouzas

- Ana Isabel López Rodríguez

- Marta Escudero Pérez

Ciencias Naturais
- Mª José Coca Castaño
- Felipe Gil Sotres
- Mª Esther Pereira Soto

Debuxo
- Mª Carmen Chao Moares

Grego
- Mª Jesús Fernández Otero

Educación Física
- Rosa Fraiz Vázquez
- Mª Concepción Villar Durán

FEN e Ensinanza do Fogar
- Pura Torres Rodríguez

 Nº de alumnos  801