1991-92


CURSO 1991-92
 

Cargos
Directivos
 


Director:Gisele Maissa Rodrigo
Vicedirector:Carlos Loureiro Rodríguez
Secretario:Xose Ledesma Nuños-Redondo
Vicesecretario:Mª de la Concepción Sanmartín Brey
Jefe Estudios:David López García

 Profesores

Xeografía/Historia
-Rosario Bellot Rosado
-Xosé López Silva
-Jorge Lozano Arce
-Mercedes Martínez Fernández
-Maria Mera Pérez
-Mª Teresa Rodriguez Caamaño

Física/Química
-X.L. Sánchez Zas
-Juan Fandiño de la Torre
-Francisco Gomez Segade
-Francisco Gomez Torres
-Manuel J. Gonzales Bonome
-X.A. Martínez SanLuis
-Xesús Otero Alonso

Lingua e Literatura Castelá
-Mª Xesús Rios Creo
-Mª Teresa Estévez Vázquez
-X.L. Méndez Bua
-Carmen Santos García
-Mª Consuelo Vázquez Rozas

Latín
-Mª Concepción Sande Meijide
-Martín Porto Reimóndez

Francés
-Gisele Maissa Rodrigo
-Mª do Pilar Diaz Ferreiro

-Esther Rodriguez Muñoz

Religión
-Ramón Campos Suárez
-Emiliano Romero Molina
-Manuel Touceda Riveira

Lingua Galega
-Lourenzo Alvarez Ruiz
-Carlos Loureiro Rodríguez
-L. Miguel Bugallo Sánchez
-Mª Isabel Fondevila Reboredo
-Teresa Suarez Puente

 


Matemáticas
-Miguel Ares Diñeiro
-Delia Labraña Roselló
-X. Ledesma Muñoz-Reboredo
-Mª Isabel López Barredo
-David López García
-Manuel Lugo Latas
-Celia Peña Rey
-Fernando Ramos Lista

Inglés
-Jose M. Alonso Giraldez
-Isabel Lema Bouza
-Maruxa Lorenzo Martínez
-Pilar Seco Vilariño

Ciencias Naturais
-Ramón Varela Díaz
-Mª Dolores García Romalde

Filosofía
-Mª Gloria Rivas Rodríguez
-Mª Concepción Sanmartín Brey

Educación Física
-Rosa Fraiz Vázquez
-Mª Concepción Villar Duran

Ensinaza do Fogar
-Pura Torres Rodríguez

Debuxo
-Mª do Carme Chao Moares


Música
-Manuel Cela Folgueiras

 

 Nº Alumnos   852