1979-80

CURSO 1979- 80

Cargos Directivos:

Director: Rafael Romero Lopez- Grado


Vicedirector:
Gisele Maissa Rodrigo

Xefe de Estudos: Mª Angeles Pardo Vigo

Secretario: Gustavo Fernández Diaz

Vicesecretario: Teresa de Acosta García 

 

Profesores:

 

 

Xeografía e Historia:
- Antonio Porta de la Encina
- Mª Rosario Bellot Rosado
- Mercedes Campos Camiña
- Mª Carmen Colino Sueiras


Física e Química:

- Jesus Otero Alonso
- Francisco Gómez Segade
- Domingo Montes Perez
- Mª Carmen Rios Iglesias

Lingua e Literatura:
- Francisco Rodriguez Sánchez
- Teresa de Acosta Garcia
- Jose Pelayo Garcia Pazo
- Mª Angeles Pardo Vigo

Latín:
- Elisardo López Baleato
- Mª Jesus Otero Fernández
p>
Francés:
- Giselle Maissa Rodrigo
- Ivette Maissa Rodrigo
- Esther Budiño Fojo

Grego:
- Jose Maria Sanmartin Otero 


Ensinanza do Fogar:

Pura Torres Rodriguez

 

 


Matemáticas:
- Mª Carmen Garcia Riestra
- Mercedes Estrella Gómez Novoa
- Rafael Romero Lopez- Grado
- Gustavo Fernández Diaz

Inglés:
- Mª Dolores Peleteiro Ramos
- Silvia Vazquez Gonzalez

Ciencias Naturais:
- Ricardo Alfredo Mosquero Graña
- Mercedes Silva Pando

Debuxo:
- David Lopez Garcia
- Adelaida Lorenzo Sueiro


Filosofía:

- Mª Concepción Sanmartin Breu

Educación Física:
- Luis Carmelo Castro Gonzalez
- Mª Concepción Villar Duran

Religión:
- Ramon Campos Suarez
- Antonio Gonzalez Vazquez

 

 

 

 

de Alumnos:  604