Adxudicación provisional do Fondo Libros

A adxudicación provisional do Fondo Solidario de Libros está publicada no taboleiro de anuncios situado no interior do centro.

Recordamos que as persoas solicitantes poderán consultar por vía electrónica o seu expediente, a través da aplicación Fondolibros, empregando a Chave 365 ou o certificado dixital da Fábrica Nacional da Moeda e Timbre.

Prazo para a presentación de reclamacións contra a adxudicación provisional: 12 e 13 de xullo.

A listaxe definitiva de asignación do Fondo Solidario de Libros publicarase o luns 17 de xullo. A entrega de libros realizarase en setembro (publicaranse indicacións ao inicio de curso).

Os vales de material só se entregarán aos pais/nais ou titores/as do alumnado beneficiario que lles corresponda e poderán recollelos do 17 ó 21 de xullo (de 10 a 13 h.ou na 1ª semana de  setembro