Benvido/a ao IES Politécnico de Vigo, queremos dar resposta ás túas necesidades de formación.

 

Aula Virtual fse
 

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR CURSO 2019/20

ORDEN DO 3 DE MAIO sobre "Axudas para adquirir libros de texto e material escolar para o curso 2019/20".

Para  ter dereito á axuda, é condición imprescindible devolver os libros de texto recibidos do fondo solidario no curso 2018/19.

 

PRAZOS:

PRESENTACIÓN: DO 21 DE MAIO Ó 21 DE XUÑO(ÁMBOLOS DOUS INCLUISIVE)

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS: 11 DE XULLO

RECLAMACIÓN: 12 e 13 DE XULLO

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS: 13 DE SETEMBRO.

FORMAS DE PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE:

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:


As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude(anexo I) a seguinte documentación:

 1. Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).
 2. Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicte a situación a 31 de decembro de 2017, poderán acreditar o número de membros utilizando, entre outros, algún dos seguintes medios:
  1. Setenza xudicial de separación ou divorcio, de ser o caso, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor.
  2. Certificado ou volante de convivencia.
  3. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

Actividade creativa 2019. Clases sen fume

CLASES SEN FUME

 

     
 
     

 

Charla Informativa Sobre Acceso Á Universidade. Abau 2019.

 O presidente da CIUGA impartirá unha charla informativa o día  sobre a proba de acceso á Universidade (ABAU) así como o procedemento para solicitar Graos Universitarios.

Data: Marte 21 maio

Hora: 12:30

Lugar: Paraninfo do IES.Politécnico

 

Probas De Acceso Ás Ensinanzas Superiores De Deseño (Esad) 2019/2020.

Aberto Prazo Solicitude Para A Realización Das Probas De Acceso Ás Ensinanzas Superiores De Deseño (Esad) 2019/2020.

 • Solicitudes por vía telemática ou na propia EASD ata o 7 de xuño.
 • Realización da proba sustitutiva de Bacharelato (para quen non estea en posesión do título): 17 de xuño no IES As Fontiñas, de Santiago de Compostela.
 • Realización da proba específica,3 de xullo na EASD Pablo Picasso da Coruña.

Máis información na seguinte ligazón: 

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20190513_acceso_deseno.pdf

LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS BACHARELATO-ESO CURSO 2019-20

BACHARELATO:

1º BACHARELATO DE ARTES

1º BACHARELATO DE CIENCIAS

2º BACHARELATO DE ARTES

2º BACHARELATO DE CIENCIAS

 

ESO:

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

NOTA IMPORTANTE PARA 1º BACHARELATO DE ARTES:Os alumnos que estén comprendidos entre a franxa numérica do posto 1 ó posto 75 entrarán na quenda da mañán. Do posto 76 ó 108 entrarán na quenda da tarde.

DEBERÁN FORMALIZAR A MATRICULA EN PRAZO:

APROBADOS EN XUÑO DENDE Ó 26 DE XUÑO ATA Ó 11 DE XULLO.

APROBADOS EN SETEMBRO DENDE Ó 1 DE SETEMBRO ATA Ó 10 DE SETEMBRO.

 

Olimpiada literaria

 

El viernes pasado acabó el concurso organizado por el Dpto. de Lengua castellana y literatura para alumnado de la ESO y hoy se han conocido los ganadores.

Con motivo del día del libro se organizó, por primera vez en el IES Politécnico, una olimpiada literaria donde los avezados alumnos tuvieron que convertirse en perspicaces detectives para seguir las pistas y descubrir nombres de obras, personajes o autores. No era una tarea fácil, ya que algunas pistas requerían una audacia increíble, pero aun así, dos grupos se auparon con el premio, nada menos que un cheque regalo en la librería Librouro. ¡Felicidades!

V Concurso Fotografía Matemática

Distribuir contido