REUNIÓN DA COMISIÓN PEDAGÓXICA

O mércores, 17 de outubro, ás 16:30 horas.

ORDE DO DÍA

 • Aprobación da acta anterior, se procede
 • Calendario de Avaliacións
 • Alumnos pendentes
 • Programación xeral
 • Normalización e dinamización lingüiística
 • Proxecto lector
 • Proxecto TIC
 • Proxecto interdisciplinar
 • Actividades
 • Material
 • Rogos e preguntas