1971-1972

 Curso 1971-72
 Cargos directivos:

Director: José Sánchez Reboredo (accidental)

Vicedirector: Antonio Porta de la Encina

Secretario: Mª Teresa Martínez de la Hidalga y Suso

Xefe de estudos: Mauricio Maïssa Casenave

Director espiritual: Manuel Castiñeira Rodríguez

 

 Profesores:

 

Xeografía e Historia:

- Antonio Porta de la Encina

-Beatriz Romero Blanco

-Mercedes Campos Camiña

 

Física e Química:

-Mª Teresa Martínez de la Hidalga y Suso

-Fernandez Gómez Orriol

-Carmen Pavón Vázquez

-Mª Dolores Pedrares Neo

 

Lingua e Literatura castelá:

-José Sánchez Reboredo

-Ana Mª Platas Tasende

-Mª  Angeles Pardo Vigo

-Mª Rosario Bellot Rosado

 

Latín:

-Manuel Adolfo Baloira Bartolo

-Mª Concepción Sanmartín Brey

 

Francés:

-Mauricio Maïssa Casenave

-Margarita Rodrigo Alegre

-Leonor Taboada Fernández

-Mª Pilar Bravo Fernández

 

Religión:

-José Lorenzo González

-José Manuel Lariño García

 

FEN:

-María Vizoso Durán

-Luis Carmelo Castro González

Matemáticas:

-Angel del Río Vázquez

-Mª Carmen Ríos Iglesias

-Jesús Garea Rodríguez

 

Inglés

-Mª Rosario Bellot Rosado

 

Ciencias Naturais:

-Antonio del Real Losada

-José Nespeira Iglesias

 

Debuxo:

-Mª Teresa Lesquereux Muñiz

-Mª Luisa Andrade Couce

 

Grego:

-Manuel Adolfo Baloira Bartolo

 

Filosofía:

-Celestino Pérez de la Prieta

 

Educación Física:

-María Vizoso Durán

-Luis Carmelo Castro González

-Mª Concepción Villar Durán

-Antonio Barros Gómez

-Francisco González Sánchez

 

Ensinanza do Fogar:

-María Vizoso Durán

 

 

 Alumnos:  651