Organigrama, Consello escolar, P.A.S., Equipo directivo

Calendario do proceso de renovación 2012 do Consello Escolar do IES.Laxeiro

A Xunta Electoral do IES.Laxeiro , reunida hoxe, día 7 de novembro, acordou o calendario de renovación parcial do Consello Escolar. Así mesmo cada sector da comunidade educativa, presente nesta renovación, terá oportuna información a través das canles habituais.

Renovación parcial Consello Escolar 2012

Durante o mes de novembro vai ter lugar a renovación parcial do Consello Escolar do IES.Laxeiro de Lalín. A resolución do 7 de setembro de 2012 é a normativa que guiará este proceso do que o primeiro paso será a constitución dunha Xunta Electoral no centro que será a que marque o calendario da renovación que terminará coa constitución do novo Consello aló polo mes de decembro. Nos arquivos adxuntos explícanse o proceso de constitución da Xunta e as prazas a renovar nesta ocasión, así como unha información para os pais e nais do alumnado do centro.

Desde a Dirección do IES.Laxeiro queremos e desexamos animar ao profesorado, aos /ás pais e nais e a todo alumnado a que participen neste proceso de renovación , dada a importancia que ten o Consello Escolar na vida do centro.

Desde esta páxina web iremos informando de todo o proceso para que todos/as sexan informados/as do desenvolvemento das correspondentes proclamacións de candidaturas e diferentes eleccións de cada un dos sectores representativos deste órgano colexiado.

Información académica importante para alumnos/as de Ciclos Grao Medio e Superior. Aspectos lexislativos

Ao comezo dun novo curso é importante recordar aspectos lexislativos relacionados tanto coa matrícula coma o proceso do curso en xeral.Por ese motivo no seguinte esquema-resumo podes consultar algunhas consideracións de interese para o alumnado de Formación Profesional. Todos elas son situacións contempladas na lexislación relacionadas coa matricula e coa marcha do curso académico.Nos taboleiros das aulas tendes á vosa diposición esta información e para calquer dúbida acudide aos vosos titores/as ou á Secretaría do Centro.

Información Becas para estudios postobrigatorios

A Resolución do 2 de agosto de 2012 (BOE do 14 de agosto)  ven de convocar becas e axudas ao estudo para o curso académico 2012-2013 para alumnado que curse estudos postobrigatorios e superiores non universitarios.

Máis concretamente convócanse becas para os seguintes estudos:

- 1º e 2º cursos de bacharelato

- Formación Profesional de Grao Medio e Grao Superior

- Ensinanzas artísiticas profesionais

- Ensinanzas deportivas

- Estudos de idiomas en Escolas Oficiais

- Ensinanzas artísiticas superiores

- Estudos relixiosos superiores

- Estudos militares superiores

Convócanse axudas para os seguintes estudos:

- Cursos de preparación para as probas de acceso

- Programas de Cualificación Profesiona Inicial

Requisitos , cuantías, tipos de becas, procedemento de presentación e demais cuestións podes consultalo no resumo da Resolución antes mencionada.

O prazo de presentación de solicitudes remata o 1 de outubro de 2012.

Calendarios de admisión e matrículas setembro Curso 2012-2013

Nos enlaces seguintes podes consultar os calendarios de admisión e matrículas no IES:Laxeiro para o curso escolar 2012-2013

ESO e BACHARELATO

CICLOS

PCPI

ADULTOS

Probas libres para a obtención de bacharel

Probas para a obtención do título de bacharel para maiores de 20 anos


( Resolución do 25 de maio de 2012 DOG do 7 de xuño )


CONVOCATORIA 2012


Período inscripción: 20 - 28 de setembro.


 Data da proba : 25 de outubro.


Información xeral no seguinte ligazón


 Centros para inscripción e proba:


       a) Centro EPA Eduardo Pondal, A Coruña.


 b) IES San Clemente, Santiago de Compostela.


 c) Centro EPA Albeiros, Lugo.


 d) Centro EPA de Ourense, Ourense.


 e) Centro EPA Río Lérez, Pontevedra.


 f ) Centro EPA Berbés, Vigo.

Convocatoria de probas de acceso a ciclos medios e superiores Ano 2012

Convocadas as probas para acceso a ciclos medios e superiores según a resolución publicada no DOGA do 19 de xaneiro de 2012. Dirección,Xefatura de estudios e Orientación informarán ao alumnado interesado nestas probas.

Para máis información consultade a resolución e os seguintes arquivos adxuntos, que resume o contido da resolución así coma inclúe calendario das probas.

- Impreso inscripción proba acceso ciclo medio

- Impreso inscripción proba acceso ciclo superior

Acreditación de competencias por experiencia laboral . Convocatoria 2012

A Orde do 29 de decembro de 2011(DOG do 9 de xaneiro de 2012) convoca o proceso de acredita¬ción de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, de distintas familias profe¬sionais. O prazo de presentación de solicitudes será desde o 16 de xaneiro de 2012 ao 15 de febreiro de 2012. A solicitude de participación no procedemento farase empregando a aplicación infor¬mática subministrada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, que se atopa no enderezo http://www.edu.xunta.es/acreditacion. Esta aplicación estará activa a partir do 16 de xaneiro de 2012.

 INFORMACIÓN: www.edu.xunta.es/fp

Calendario de inicio do curso 2011-12

Xoves, 15 de setembro:

  • Presentación para o alumnado de 1º de ESO ás 20,30 h. (acompañados dos seus pais ou titores legais).

Venres, 16 de setembro:

  • Presentación para o alumnado de ESO (1º, 2º, 3º, 4º) ás 12,30 h. (haberá bus para vir ás 12,00 h. e volver ás 14,30 h.)
  • Presentación para o alumnado de bacharelato ás 12,30 h.
  • Presentación para o alumnado de adultos (ESA, 2º PCPI e BAC) ás 19,00 h.
  • Inicio da matrícula do alumnado de Programas de Cualificación Profesional Inicial.

Luns, 19 de setembro:

  • Clases con horario normal en ESO, bacharelato e adultos.
  • Presentación do alumnado de ciclos formativos ás 9,00 h.
  • Clases con horario normal en ciclos formativos

Días 26 e 27 de setembro: festas locais en Lalín.

Día 28 de setembro: reanudación das clases.

Relación de Libros de Texto do IES.Laxeiro para o curso 2011-2012

Pulícase o listado de Libros de Texto para o curso 2011-2012 no IES.Laxeiro de Lalín. Os listados da ESO coas súas diferentes modalidades de axudas, o listado de Bacharelato coas súas modalidades, listados de Ciclos Formativos Medios e Superiores e tamén da ESA de adultos, están presentes nesta información. A Dirección do IES.Laxeiro non se fai responsable do material non refrexado nestes listados.

Distribuir contido