Organigrama, Consello escolar, P.A.S., Equipo directivo

Persoal de Admon. e Servizos

 


Administrativas:
  María Fé Figueiras Boán
  Hermita Pedrouzo Lima
Persoal Subalterno:
  María del Carmen González Faílde
  José Manuel Nóvoa Blanco
  Gerardo López Freire
Persoal de Limpeza:  
  Mª Jesús García Couso
  Mª Ermitas López Docampo
  Guadalupe Pedreira Vilariño
  María Luz Romeu Chorén

Integrantes do Consello Escolar


Director:

Eugenio Grande Sierra
Xefe de Estudos:
Luís Gustavo Rodríguez Taboada
Xefe de Estudos Adultos:
Xavier Gallego Fernández
Secretario: Xesús María Jubón Salgado
Representantes profesorado:
 
Manuel E. Varela Iglesias
Rosa Mª Álvarez González
José Ramón Silva Torres
Manuel Iglesias Rodríguez
Mª Ascensión Rodríguez Casanova
Xosé Manuel López Fernández
Representantes alumnado:
Jesús Brey Fernández
Carlos Villardefrancos Toimil
Tamara García Rodríguez
Marcos González Rodrígues
Representantes nais e pais:

José Luís Baldonedo Baldonedo
María Soledad García Montoto
Mª Teresa Fernández Saavedra
Representante persoal non docente:
Mª Fe Figueiras Boán 
Representante concello:

Nicolás Varela García
Representante asociación empresarios:
Antonio Lamas Carral

Distribuir contido