Organigrama, Consello escolar, P.A.S., Equipo directivo

Probas libres para obtención do título de Graduado en Educación Secundaria ( ESO )

Convócanse probas para obtención do título de Graduado en Educación Secundaria (ESO ) para alumnos/as que cumpran 18 anos o día anterior ao día da proba. Para máis infromación consultar o arquivo adxunto.

Lugar e data das probas de acceso a Ciclos Medios

 O IES. Pintor Colmeiro de Silleda acollerá o venres 4 de xuño as Probas de Acceso a Ciclos Medios. No arquivo que se adxunta pódese consultar máis cumprida información ao respecto

 

 

Postura do Consello Escolar ante a remodelación da avenida Bos Aires

 

Con esta nota queremos facer chegar á Comunidade Educativa a postura acordada polo Consello Escolar ante a remodelación da Avenida Bos Aires, co fin de evitar malas interpretacións que poidan derivarse da rumoroloxía ou de escritos que xurdan doutras instancias.

Xornadas de Orientación Laboral no IES.Laxeiro

Os días 23, 24 e 25 do mes de marzo terá lugar no IES. Laxeiro de Lalín unha nova edición das Xornadas de Orientación Laboral, nas que o eido agrario, as enerxías renovables , os procesos de selección e o futuro do automóbil serán algúns dos temas destacados .

Normativa de Actividades do Centro

No arquivo adxunto podedes consultar a Normativa de Actividades  extraescolares do Centro

Persoal de Admon. e Servizos

 


Administrativas:
  María Fé Figueiras Boán
  Hermita Pedrouzo Lima
Persoal Subalterno:
  María del Carmen González Faílde
  José Manuel Nóvoa Blanco
  Gerardo López Freire
Persoal de Limpeza:  
  Mª Jesús García Couso
  Mª Ermitas López Docampo
  Guadalupe Pedreira Vilariño
  María Luz Romeu Chorén

Integrantes do Consello Escolar


Director:

Eugenio Grande Sierra
Xefe de Estudos:
Luís Gustavo Rodríguez Taboada
Xefe de Estudos Adultos:
Xavier Gallego Fernández
Secretario: Xesús María Jubón Salgado
Representantes profesorado:
 
Manuel E. Varela Iglesias
Rosa Mª Álvarez González
José Ramón Silva Torres
Manuel Iglesias Rodríguez
Mª Ascensión Rodríguez Casanova
Xosé Manuel López Fernández
Representantes alumnado:
Jesús Brey Fernández
Carlos Villardefrancos Toimil
Tamara García Rodríguez
Marcos González Rodrígues
Representantes nais e pais:

José Luís Baldonedo Baldonedo
María Soledad García Montoto
Mª Teresa Fernández Saavedra
Representante persoal non docente:
Mª Fe Figueiras Boán 
Representante concello:

Nicolás Varela García
Representante asociación empresarios:
Antonio Lamas Carral

Distribuir contido