Organigrama, Consello escolar, P.A.S., Equipo directivo

Admisión e matrícula de adultos para o curso 2010-2011 no IES.Laxeiro

 No arquivo adxunto podedes informarvos do calendario de admisión e matrícula tanto de Educación Secundaria coma de Bacharelato de adultos para o curso 2010-2011 no IES-Laxeiro

Convocatoria de exames para a obtención de carnés profesionais e certificados de cualificación individual

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria,  a través da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa vén de convocar exames para a obtención dos seguintes canés profesionais:

 • Instalador/a de fontanería
 • Operador/a industrial de caldeiras
 • Instalador/a frigorista
 • Conservador/a reparador/a frigorista
 • Instalador /a de productos Petrolíferos
 • Instalador/a de liñas de alta tensión
 • Operador/a de guindastre torre
 • Operador de guindastre móbil autopropulsado
 • Certificado de cualificación individual en baixa tensión
 • Carné profesional en instalacións térmicas de edificios
 • etc..

Requisitos:

 • Estar en idade legal laboral ou ter cumprida a idade mínima
 • Cumprir os requisitos específicos que para cada especialidade se establezan na normativa vixente

Solicitudes:

O modelo de solicitude poderase obter nos departamentos territoriais ou ben na páxina web http://edu.xunta.es/fp

Taxas en concepto de dereitos de exame→ ( importe 38´37 €) validado nunha entidade bancaria

 Prazos e lugares:

Dende o día 13 de xullo ao 23 do mesmo mes

As solicitudes presentaranse nos lugares habituais, sinalados na propia convocatoria

Datas de exames:

A realización non será antes do mes de outubro

Para maior información consultar a páxina web sinalada anteriormente, ou ben nos arquivos que se adxuntan

 

Relación de Libros de Texto do IES.Laxeiro para o curso 2010-2011

Dada a situación creada polo Decreto 79/2010 do Plurilingüismo no ensino, e debido a que ata  mediados de agosto non sairá a Orde que desenvolva a Reposición ou Gratuidade Solidaria, tomouse a decisión de pospoñer ata setembro a publicación das listaxes de Libros de Texto tanto na ESO, coma en Bacharelato e Ciclos Formativos.

Desto xeito tratamos de evitar posibres  malentendidos que provoquen situacións confusas tanto a nivel de librerías coma pais/nais do noso alumnado.

No mes de setembro, nesta mesma canle, sairán publicadas con todo detalle as listaxes de Libros de Texto do IES.Laxeiro.

SIXA, un Sistema Informático de Xestión Académica no IES.Laxeiro

A partires de setembro, no inicio do curso 2010-2011, o IES.Laxeiro porá en marcha un novo plan de xestión académica. SIXA, un programa informático creado por ENXENIO en colaboración coa Facultade de Informática de A Coruña, vai significar un novo paso na vida académica do noso centro.Un programa que vén a completar a Xade e que costituirá unha ferramenta esencial no traballo do profesorado. A través del os profesores , Dirección e Secretaría do Centro poderán xestionar todo o traballo tanto académico coma de titorías e comunicación cos pais/nais do noso alumnado.

Un programa que funcionará tanto a través da rede wifi do profesorado coma a través de terminais coma un móbil PDA ou un simple "pendrive" conectado a un PC para poder traballar dende a propia casa.

O sistema constará de tres módulos ou aplicacións:

 • Aplicación para o profesorado
 • Aplicación para o Equipo Directivo
 • Comunicación coas familias

No arquivo adxunto poderás informarte máis polo miudo do que vai a consistir este proxecto que o IES.Laxeiro , no seu afán de millora continua, porá en marcha no vindeiro curso.

    

Listaxes provisionais de admitidos en Ciclos Medios e Ciclos Superiores no IES.Laxeiro

A Consellería de Educación vén de publicar as listaxes provisionais de admitidos nos Ciclos Medios e Superiores. Ábrese agora un prazo de reclamacións ata o día 13 deste mes. O 19 sairán as listaxes definitivas. O periodo de matrícula para os admitidos nesta 1ª convocatoria será entre os días 20 e 23 do presente mes de xullo.

Nos arquivos adxuntos podedes comprobar as listaxes provisionais  de admitidos e comprobar se hai motivo de reclamación.

Convocadas becas e axudas para para niveis postobrigatorios non universitarios

 Dende o 5 de xullo ata o 30 de setembro está aberto o prazo para poder solicitar becas e axudas de estudos postobrigatorios. A solicitude deberase facer VIA ON LINE a través da páxina www.educación.es  e previamente o solicitante deberá rexistrarse coma usuario para poder tramitar a súa petición.

Nos arquivos adxuntos podedes obter información correspondente.

Éxito rotundo dos alumnos/as do IES.Laxeiro nas PAAU 2010

O 100% de alumnos de Bacharelato diurno do IES.Laxeiro veñen de superar as Probas de Selectividade que se celebraron en Santiago de Compostela. Sen dúbida un resultado que vén certificar que o camiño percorrido foi acertado.

A este feito hai que engadir que a maioría destes alumnos/as poderán acceder aos estudos desexados debido aos resultados acadados. Subliñar que algúns deles, sumando a nota ponderada da parte específica das Probas de Selectividade , chegan a ter notas de acceso superiores a doce que lles permitirán entrar en calquera carreira do Sistema Universitario Galego . Estas cualifcacións sitúan a algúns deles entre os mellores de Galicia e por suposto na Comarca do Deza.

Destacar entre todos eles a Paula Taboada Troitiño e Roi Gallego Fernández, que o vindeiro 9 de xullo acudirán ao Acto que terá lugar no Auditorio de Galicia e que servirá para premiar a aqueles alumnos/as que acadaron un nove ou superior na nota ponderada entre Bacharelato e as PAAU.

Dende esta páxina Web, fiestra do noso Instituto, tan só agradecer a todos/as o esforzo realizado e o ter deixado o pavillón da nosa Comunidade Educativa nun nivel tan alto.

 ¡GRAZAS, CHAVALES!

Aberto o prazo de reservas para os Ciclos Medios e Superiores

Desde o día 17 de xuño ao 2 de xullo estará aberto o prazo para solicitar admisión en Ciclos Medios e Superiores para o curso 2010-2011.

Nos arquivos adxuntos poderás consultar a información que necesites, así como a Oferta educativa do IES.Laxeiro e os impresos que deberás cubrir para reservar a túa praza.

Plan de Convivencia do I.E.S. Laxeiro

Despois de moitas reunións e moito traballo xa foi elaborado o Plan de Convivencia. Desde a Comisión de Convivencia tratamos de que sexa un plan aplicable e práctico e que, sobre todo, axude a mellorar a convivencia no centro. Esperamos que sexa un punto de partida, xa que é un plan que revisaremos tódolos cursos, mellorando ou cambiando as actividades segundo a avaliación final que fagamos de cada unha delas.

Tamén trataremos de darlle unha maior participación ao alumnado mediante a creación dos Consellos de Aula e mediante a dinamización da Asemblea de Delegados.

O Plan xa foi aprobado polo claustro e polo Consello Escolar e será aplicado no vindeiro curso 2010-2011.

Probas libres para obtención do título de Graduado en Educación Secundaria ( ESO )

Convócanse probas para obtención do título de Graduado en Educación Secundaria (ESO ) para alumnos/as que cumpran 18 anos o día anterior ao día da proba. Para máis infromación consultar o arquivo adxunto.

Distribuir contido