Organigrama, Consello escolar, P.A.S., Equipo directivo

Probas libres para a obtención de bacharel

Probas para a obtención do título de bacharel para maiores de 20 anos


( Resolución do 25 de maio de 2012 DOG do 7 de xuño )


CONVOCATORIA 2012


Período inscripción: 20 - 28 de setembro.


 Data da proba : 25 de outubro.


Información xeral no seguinte ligazón


 Centros para inscripción e proba:


       a) Centro EPA Eduardo Pondal, A Coruña.


 b) IES San Clemente, Santiago de Compostela.


 c) Centro EPA Albeiros, Lugo.


 d) Centro EPA de Ourense, Ourense.


 e) Centro EPA Río Lérez, Pontevedra.


 f ) Centro EPA Berbés, Vigo.

Convocatoria de probas de acceso a ciclos medios e superiores Ano 2012

Convocadas as probas para acceso a ciclos medios e superiores según a resolución publicada no DOGA do 19 de xaneiro de 2012. Dirección,Xefatura de estudios e Orientación informarán ao alumnado interesado nestas probas.

Para máis información consultade a resolución e os seguintes arquivos adxuntos, que resume o contido da resolución así coma inclúe calendario das probas.

- Impreso inscripción proba acceso ciclo medio

- Impreso inscripción proba acceso ciclo superior

Acreditación de competencias por experiencia laboral . Convocatoria 2012

A Orde do 29 de decembro de 2011(DOG do 9 de xaneiro de 2012) convoca o proceso de acredita¬ción de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, de distintas familias profe¬sionais. O prazo de presentación de solicitudes será desde o 16 de xaneiro de 2012 ao 15 de febreiro de 2012. A solicitude de participación no procedemento farase empregando a aplicación infor¬mática subministrada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, que se atopa no enderezo http://www.edu.xunta.es/acreditacion. Esta aplicación estará activa a partir do 16 de xaneiro de 2012.

 INFORMACIÓN: www.edu.xunta.es/fp

Calendario de inicio do curso 2011-12

Xoves, 15 de setembro:

  • Presentación para o alumnado de 1º de ESO ás 20,30 h. (acompañados dos seus pais ou titores legais).

Venres, 16 de setembro:

  • Presentación para o alumnado de ESO (1º, 2º, 3º, 4º) ás 12,30 h. (haberá bus para vir ás 12,00 h. e volver ás 14,30 h.)
  • Presentación para o alumnado de bacharelato ás 12,30 h.
  • Presentación para o alumnado de adultos (ESA, 2º PCPI e BAC) ás 19,00 h.
  • Inicio da matrícula do alumnado de Programas de Cualificación Profesional Inicial.

Luns, 19 de setembro:

  • Clases con horario normal en ESO, bacharelato e adultos.
  • Presentación do alumnado de ciclos formativos ás 9,00 h.
  • Clases con horario normal en ciclos formativos

Días 26 e 27 de setembro: festas locais en Lalín.

Día 28 de setembro: reanudación das clases.

Relación de Libros de Texto do IES.Laxeiro para o curso 2011-2012

Pulícase o listado de Libros de Texto para o curso 2011-2012 no IES.Laxeiro de Lalín. Os listados da ESO coas súas diferentes modalidades de axudas, o listado de Bacharelato coas súas modalidades, listados de Ciclos Formativos Medios e Superiores e tamén da ESA de adultos, están presentes nesta información. A Dirección do IES.Laxeiro non se fai responsable do material non refrexado nestes listados.

A Escola Cooperativa Móbil no IES Laxeiro de Lalín

A semana do 16 ao 20 de maio, os alumnos do IES Laxeiro de Lalín asistirán ás sesións da Escola Cooperativa Móbil, dentro da programación da campaña de divulgación das cooperativas promovida pola Consellería de Traballo e Benestar. Os monitores especializados na materia exporán a alternativa do cooperativismo como vía de acceso ao mercado laboral e guiarán aos estudantes no desenvolvemento de proxectos cooperativos, a través de charlas e obradoiros

Convocadas as axudas 2011 para alumnos/as de FCT

Con data de 12 de maio ven de publicarse no DOG a Orde do 3 de maio pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo. No ligazón tendes a información correspondente a devandita solicitude. O prazo é de 31 días naturais a partires da súa publicación e a solictude debe realizarse no ANEXO I da presente Orde. Ademáis da solicitude debedes presentar como documentación : Certificado de residencia durante as prácticas e documento de entidad bancaria a voso nome. Podedes acceder ao impreso de solicitude a través da seguinte dirección: www.edu.xunta.es/fp/fct. 

Convocatoria de probas libres para obtención do título de graduado en Educación Secundaria

Con data de 11 de maio de 2011 saiu publicada no DOGA a Resolución do 22 de abril pola que se ditan as instrucións para a realización das probas para obtención do título de Graduado de Educación Secundaria. Os prazos de inscripción serán desde o día 16 ao 27 de maio para a convocatoria de xuño e o 1 e o 2 de setembro para a convocatoria do mesmo mes. Os días fixados para a realización das probas serán o 14 de xuño e 9 de maio respectivamente.No arquivo adxunto pdes consultar máis información

Convocado concurso de méritos para selección e nomeamento de Directores de centros docentes públicos

No DOG do 25 de marzo sae publicada a Orde do 17 de marzo pola que se convoca concurso de méritos para a selección e nomeamento da dirección de centros docentes públicos. Entre os centros que aparecen  no Anexo 1 como vacantes figura o IES. Laxeiro, polo que se abre o período de presentación de solicitudes, para acceder á Dirección. O prazo de presentación de solicitudes é de vinte días naturais, polo que rematará o 14 de abril.

Composición do Consello Escolar do IES.Laxeiro tras a renovación 2010

Rematado o proceso electoral , o Consello Escolar do IES.Laxeiro quedou configurado ,nos tres sectores afectados, pola renovación: profesorado, pais/nais e alumnado.

O día 29 a Xunta Electoral proclamou os novos membros do Órgano Colexiado, polo que tan só resta a constitución do novo Consello que terá lugar na primeira quincena de decembro.

No arquivo adxunto pódese observar a súa nova composición

Distribuir contido