Convocadas as axudas para o Fondo Solidario, adquisición de Libros de Texto e material para o curso 2019-2020

Esta convocatoria ten por obxecto regular para o curso 19-20:

a) Participación no Fondo Solidario para os cursos 1º, 2º , 3º e 4º ESO

b) Axudas para adquirir material escolar.

ATENCIÖN.- Para os cursos 1º e 2º no IES Laxeiro tan só se pode pedir axuda para adquirir material escolar, ao ser centro E_DIXGAL.

A solicitude será única para todos os fillos que estean admitidos no mesmo centro e deberá presentarse en soporte papel (Anexo I e II da Orde)

O prazo para a súa presentación remata o 21 de xuño de 2019

Devolución do libros de texto 2018-2019

O prazo máximo para devolver os libros de beneficiario será o 21 de xuño de 2019

O alumnado de materias pendentes para setembro terán como prazo o 6 de setembro

A devolución dos libros é condición indispensable para ser beneficiario no seguinte curso.

A entrega dos libros do Fondo Solidario será a partires do 16 de setembro cando estean publicadas as listas definitivas de adxudicación.

Para máis información consultar no Portal da Xunta , na secretaría do centro e nos seguintes arquiv

1.- Impreso de solicitude

2.- Documento explicativo

3.- Orde de convocatoria

4.- Devolución 1º -2º -3º e 4º ESO 17-18 ( Consultar listado en secretaría do centro)

 

AVISO:

Desde o 22 de xullo xa están á dispor dos interesados/as os vales de material para o curso 19/20. Poden recollelos na secretaría do centro en horario . de luns a venres, de 10:00 h. a 13:00h.

Comunícase que a publicación das listaxes definitivas de adquisición de libros de texto para o curso 19/20 en secundaria será o 13 de setembro de 2019 de acordo co artigo 19º da Orde do 3 de maio de 2019(DOG do 20 de maio)