Organigrama, Consello escolar, P.A.S., Equipo directivo

Calendario de inicio do curso 2011-12

Xoves, 15 de setembro:

  • Presentación para o alumnado de 1º de ESO ás 20,30 h. (acompañados dos seus pais ou titores legais).

Venres, 16 de setembro:

  • Presentación para o alumnado de ESO (1º, 2º, 3º, 4º) ás 12,30 h. (haberá bus para vir ás 12,00 h. e volver ás 14,30 h.)
  • Presentación para o alumnado de bacharelato ás 12,30 h.
  • Presentación para o alumnado de adultos (ESA, 2º PCPI e BAC) ás 19,00 h.
  • Inicio da matrícula do alumnado de Programas de Cualificación Profesional Inicial.

Luns, 19 de setembro:

  • Clases con horario normal en ESO, bacharelato e adultos.
  • Presentación do alumnado de ciclos formativos ás 9,00 h.
  • Clases con horario normal en ciclos formativos

Días 26 e 27 de setembro: festas locais en Lalín.

Día 28 de setembro: reanudación das clases.

Relación de Libros de Texto do IES.Laxeiro para o curso 2011-2012

Pulícase o listado de Libros de Texto para o curso 2011-2012 no IES.Laxeiro de Lalín. Os listados da ESO coas súas diferentes modalidades de axudas, o listado de Bacharelato coas súas modalidades, listados de Ciclos Formativos Medios e Superiores e tamén da ESA de adultos, están presentes nesta información. A Dirección do IES.Laxeiro non se fai responsable do material non refrexado nestes listados.

A Escola Cooperativa Móbil no IES Laxeiro de Lalín

A semana do 16 ao 20 de maio, os alumnos do IES Laxeiro de Lalín asistirán ás sesións da Escola Cooperativa Móbil, dentro da programación da campaña de divulgación das cooperativas promovida pola Consellería de Traballo e Benestar. Os monitores especializados na materia exporán a alternativa do cooperativismo como vía de acceso ao mercado laboral e guiarán aos estudantes no desenvolvemento de proxectos cooperativos, a través de charlas e obradoiros

Convocadas as axudas 2011 para alumnos/as de FCT

Con data de 12 de maio ven de publicarse no DOG a Orde do 3 de maio pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo. No ligazón tendes a información correspondente a devandita solicitude. O prazo é de 31 días naturais a partires da súa publicación e a solictude debe realizarse no ANEXO I da presente Orde. Ademáis da solicitude debedes presentar como documentación : Certificado de residencia durante as prácticas e documento de entidad bancaria a voso nome. Podedes acceder ao impreso de solicitude a través da seguinte dirección: www.edu.xunta.es/fp/fct. 

Convocatoria de probas libres para obtención do título de graduado en Educación Secundaria

Con data de 11 de maio de 2011 saiu publicada no DOGA a Resolución do 22 de abril pola que se ditan as instrucións para a realización das probas para obtención do título de Graduado de Educación Secundaria. Os prazos de inscripción serán desde o día 16 ao 27 de maio para a convocatoria de xuño e o 1 e o 2 de setembro para a convocatoria do mesmo mes. Os días fixados para a realización das probas serán o 14 de xuño e 9 de maio respectivamente.No arquivo adxunto pdes consultar máis información

Convocado concurso de méritos para selección e nomeamento de Directores de centros docentes públicos

No DOG do 25 de marzo sae publicada a Orde do 17 de marzo pola que se convoca concurso de méritos para a selección e nomeamento da dirección de centros docentes públicos. Entre os centros que aparecen  no Anexo 1 como vacantes figura o IES. Laxeiro, polo que se abre o período de presentación de solicitudes, para acceder á Dirección. O prazo de presentación de solicitudes é de vinte días naturais, polo que rematará o 14 de abril.

Composición do Consello Escolar do IES.Laxeiro tras a renovación 2010

Rematado o proceso electoral , o Consello Escolar do IES.Laxeiro quedou configurado ,nos tres sectores afectados, pola renovación: profesorado, pais/nais e alumnado.

O día 29 a Xunta Electoral proclamou os novos membros do Órgano Colexiado, polo que tan só resta a constitución do novo Consello que terá lugar na primeira quincena de decembro.

No arquivo adxunto pódese observar a súa nova composición

O IES.Laxeiro acada o 1º Premio ao Proceso de Implantación ou Desenvolvemento da Axenda 21 escolar

Na Resolución do 26 de Outubro , publicada no DOG do 12 de novembro,a Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe da Xunta da Galicia ven de conceder ao IES. Laxeiro un premio de 1.200€ pola súa labor de implantación ou Desenvolvemento da Axenda 21 escolar en Galicia en centros educativos do ensino público non universitario correspondente ao curso 2009 - 2010.

O arquivo adxunto queda coma testemuña do éxito acadado e polo que felicitamos aos Departamentos que están desenvolvendo estas actividades e en nome de todos eles, profes e alumnos/as, ao Xefe do Departamento de Bioloxía  e Ciencias Naturais, Luís Jar, verdadeiro impulsor destas iniciativas.

A Comunidade do IES.Laxeiro séntese unha vez máis orgullosa pola labor que se está levando a cabo en tantos eidos educativos e polos que segue colleitando tantos éxitos. ¡NORABOA!

Calendario e información do proceso de renovación 2010 do Consello Escolar do IES. Laxeiro

 

A Xunta Electoral do IES.Laxeiro , tras a reunión celebrada o pasado 4 de novembro ,fixou o calendario e as normas que rexirán o proceso de renovación 2010 do Consello Escolar do IES.Laxeiro

Nos arquivos adxuntos podedes consultar tanto o calendario do proceso coma as normas que se terán en conta dentro dos tres sectores que se van a renovar: alumnos, profesores e pais/nais.

Renovación parcial do Consello Escolar do IES.Laxeiro

O día 4 de novembro comeza o calendario elaborado pola Xunta Electoral para a renovación do Consello Escolar do IES.Laxeiro.

Desde o día 5 ata o 18 estará aberto o prazo de presentación de candidaturas nos sectores do PROFESORADO, PAIS/NAIS e ALUMNADO. A tal efecto os interesados/as poderán recoller  os impresos de presentación de candidaturas na secretaría do Centro.

Entre os días 23 e 25 terán lugar as votacións, para rematar o proceso o día 30 de novembro.

Do calendario, datas e demais comunicados, terán oportuna información nesta páxina web.

Desde aquí tan só animar a que participen, presenten candidatura e acudan a votar nos días sinalados a tal efecto.

¡ ANIMO! ¡PRESENTEN CANDIDATURA! ¡VOTEN!

O FUTURO DO LAXEIRO É DE TODOS/AS .

 

Distribuir contido