Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos