Agradecemento ás alumnas do Master en Profesorado

Durante os meses de xaneiro, febreiro, marzo e abril; 4 alumnas do Máster en Profesorado da Universidade de Vigo cursaron as prácticas da súa formación no IES Chapela, máis concretamente no Departamento de Servizos á Comunidade.

As alumnas, con experiencia profesional e formación propia do eido social, participaron activamente no desenvolvemento das clases das diferentes titulacións ofertadas dende o centro, así como en Actividades Complementarias á Formación como saídas formativas, charlas, etc.

Nesta liña, todas elas experimentaron a práctica docente de xeito autónomo, aproximándose á súa futura labor profesional.

Dende o Departamento de Servizos á Comunidade queremos agradecer a Patricia, Erea, María Belén e Alba o seu compromiso e traballo, así como felicitalas pola súa eminente titulación.