Procedemento nas reclamacións de 2º bacharelato no curso 2018/2019