Nacemento da actividade teatral no MGB: Charo Bellot

A historia do teatro no Manuel García Barros nace no ano 1971 a mans da profesora Charo Bellot. Durante un período de trece anos os alumnos do centro participaron en numerosas representacións, que obtiveron un gran recoñecemento, chegando a conseguir diversos premios de carácter nacional. Por tanto, se queremos mergullarnos na historia teatral do instituto é imprescindible coñecer a súa figura, xa que podemos considerar a Charo Bellot a iniciadora desta labor.

Grazas á súa colaboración, puidemos  coñecer os nomes das obras que naceron durante a súa docencia no centro, os nomes dos actores que executaron o sue papel sobre o escenario, e cómo esta experiencia fomenta valores coma a amizade, o compañeirismo... e ó mesmo tempo axuda aos mozos a medrar como persoas. 

Foi así como retrocedimos até os anos franquistas, o teatro do centro estaba a nacer na época. A falta de liberdades encamiñaba a facer un teatro comprometido coa sociedade. Deste xeito, tratando os problemas destes anos, conseguíase chegar á xente nova. Malia isto, sempre se evitou facer política con el. En xeral, as obras destes primeiros anos seguiron este estilo. Posterior á figura de Charo Bellot outros mestres continuaron coa mesma iniciativa e crearon novos grupos teatrais, dende o ano 1984 até os nosos días. Actualmente destaca a labor de Miguel Carbajal, profesor de música do instituto, que está a traballar co seu grupo de actores na obra Dormes?
  Obra de teatro "A TÍA LAMBIDA"