Procedemento de revisión e reclamación para 2º Bacharelato

 As cualificacións publicaranse vía Abalar o día 15/05/2024 ás 23:00

Convocatoria ordinaria 2º de Bacharelato

Trámites e actuacións 

Prazo
Revisión no centro

Solicitude de revisión no centro das cualificacións finais...

21 e 22 de maio do 2024, na oficina de administración e por escrito en horario de 9:00 a 14:00.

Resolución da revisión no centro e comunicación á persoa interesada...

22 de maio do 2024 de 9:00 a 14:00

Reclamación ante a Dirección Territorial

Solicitude de reclamación ante a Dirección Territorial (se persiste o desacordo)

23 e 24 de maio de 2024

   Normativa para as reclamacións de 2ºBACH