Eleccións ao Consello Escolar: candidaturas e composición das mesas electorais

Reunida a xunta electoral no día de hoxe, e recollidas as candidaturas presentadas en tempo e forma, publicamos as candidaturas presentadas e a composicións das mesas electorais escollidas por sorteo.

Alumnado.

Familias.

Profesorado.