Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

O alumnado de 3ºESO poderá entregar o boletín resolto a través do foro da aula virtual ou a través do centro  ( podedes facer foto, escanear ou PDF). Cada profesor/a recibirá os do seu alumnado.

A finalidade é facer o seguimento das tarefas.

A corrección será publicada próximamente