Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Os noso alumnado de diúrno obtivo un 100% de aprobados na ABAU 2018, cunha nota media no bacharelato de 7,67 e na ABAU de 6,264; destacando nas modalidades de ciencias e das humanidades.