Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

En xeral as notas entregaranse o mércores 6 entre as 10 e as 12 horas.

Pero en caso do alumnado que cursa 2º de bacharelato e vai presentarse ás ABAU poderán coñecer as súas notas a partires do martes 5 ás 12 horas.