Exames de 2º BACHARELATO con pendentes de 1º 2018-19