PRAZO DE ADMISIÓN E OFERTA PARA 2º DE PCPI PARA O CURSO 2014/15

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES E DOCUMENTACIÓN

 

Será o abranguido desde o día 1 de setembro ata as 13:00 día 10 de setembro.

A documentación que debe presentar o alumnado na secretaría do centro que ofreza o programa é a establecida no artigo 17 da Orde do 13 de xullo de 2011 pola que se regulan os programas de cualificación profesional inicial na Comunidade Autónoma de Galicia:

-      

DOI

-      

Certificado de recoñecemento do grao de minusvalidez e ditame técnico facultativo, no caso de alumnado con discapidade

-      

Certificado académico de 1º de PCPI

 

Os centros educativos farán pública a listaxe de alumnado admitido en cada un dos programas ofrecidos o día 12 de setembro.

 

PRAZO DE MATRICULA

 

O prazo de matriculación para o alumnado adxudicado no programa solicitado será do 12 ao 19 de setembro, ambos os dous incluídos.

 

CENTROS QUE OFERTAN 2 º DE PCPI EN:

VIGO

 

36011211 CPR PLURILINGÜE SAN MIGUEL 2

TFNO: 986293282

 

36011634 IES POLITÉCNICO DE VIGO

TFNO: 986213025

 

36011853 CPR DANIEL CASTELAO

TFNO: 986442121

 

36017430 IES RICARDO MELLA

TFNO: 986253711

 

36018173 IES DE TEIS

TFNO: 986373811

 

ENLACE PARA DESCARGAR A SOLICITUDE:http://www.xunta.es/formularios/generarPlantillaPDF?conselleria=ED&procedimiento=526A&version=0.0&idioma=gl_ES