Resultado das eleccións ao consello escolar celebradas o día 24 de novembro de 2022

O resultado das eleccións foi o seguinte:

PROFESORADO:

-          Mª Mar Castrillón Gnozález

-          Rosa Martín Bejarano

-          Xavier Mandado Estévez

-          Mónica Rodríguez Nieto

-          SUPLENTE: Fabio Freixeiro Cameselle

 ALUMNADO:

-          Ezequiel Escuder Mendiberry

-          Belarmino García Camiña

-          SUPLENTES:

                       - Yeabsira Quinteiro

                       - Eneko OPtero Fernández

PAS:

-          Ángeles Vázquez Salgado

 PAIS/NAIS

-          Ana Lareo Fernández