CONVOCATORIA ELECCIÓNS PARA A RENOVACIÓN PARCIAL DO CONSELLO ESCOLAR 2022

Vacantes a cubrir:

 

-          Profesorado: 4 postos

-          Alumnado: 2 postos

-          Familias: 1 posto

-          Persoal non docente: 1 posto

 

Calendario electoral:

 

-          3/11/2022. Constitución da Xunta electoral

-          3/11 ao 15/11: Exposición do censo electoral

-          7/11 ao 14/11: Prazo de presentación de candidaturas

-          24/11 : Xornada electoral