Reconto dos traballos científicos do noso Club de Ciencias - Curso 2022-2023

Dende o Club de Ciencias do IES Laxeiro, recollemos e publicamos os resultados das investigacións e outras actividades realizadas neste curso 2022-2023.

 Fai Click en cada ligazón para acceder ao documento adxunto.

  TÍTULO Descrición

Profesor Coordinador

Departamento

I.  A CAIXA SOSTIBLE  A Caixa Sostible é un proxecto de divulgación da Ciencia e Tecnoloxía levado a cabo por 12 docentes e investigadores da Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía da Universidade de Vigo e dirixido ao alumnado dos Centros de Ensinanza Secundaria de Galicia. O alumnado do club de ciencia realizou as actividades propostas e o profesorado participou nas diferentes reunións para a coordinación e execución das dinámicas propostas, resultando un proxecto de colaboración entre os investigadores da Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía, o profesorado e o alumnado participante do noso IES. O obxectivo principal é fomentar ou despertar vocacións científico-técnicas mediante a implicación do alumnado no desenvolvemento de diferentes actividades guiadas, de tipo experimental, relacionadas con: i) a sostibilidade e eficiencia enerxética do instituto, ii) a eficiencia luminosa do instituto e municipio, iii) a calidade das augas, iv) a xestión sostible dos recursos mineiros da entidade local e v) a posta en valor do patrimonio xeoloógico-arqueolóxico. Estas temáticas están estreitamente relacionadas cos Obxectivos do Desenvolvemento Sostible (ODS) da Axenda 2030

Juan J. Rodríguez Siaba / Tecnoloxía

Cristina Iglesias Iglesias / Física e Química

Concepción Villar Moure

/ Bioloxía

II.  XESTIÓN DOS RESIDUOS NO IES - ECOPLAN II   Os galegos e galegas xeramos aproximadamente 1 quilogramo de lixo por persoa e día nos nosos fogares, pero os residuos urbanos inclúen tamén os lodos de depuración e os residuos da construcción e derrubo (mal chamados entullos), de forma que, sumados todos eles, chegamos aos 3 kg por persoa e día... OBXECTIVOS ● Extraer conclusións sobre cuestións ambientais a partir de distintas fontes de información. ● Relacionar o consumo dalgúns produtos e a deterioración do medio. ● Coñecer os tipos de residuos e as opcións de xestión dos mesmos. ● Argumentar a orixe dos residuos valorando a súa xestión. ● Actuar no entorno máis próximo para reducir a xeración de residuos, optar por produtos máis sostibles e a separar en orixe os residuos para a súa reciclaxe. ● Realizar procedemenos sinxelos de reciclaxe de residuos.  

Concepción Villar Moure

/ Bioloxía

III.  ACUAPONÍA CON ENERXÍA SOLAR  A acuaponía pode definirse como a combinación dun sistema de acuicultura recirculante coa hidroponía, definindo acuicultura como o cultivo de animais e plantas acuáticas en sistemas controlados, e hidroponía como o cultivo de plantas colocando as raíces en solucións con nutrientes. Neste traballo pretendimos fusionar acuicultura, hidroponía e instalación de panel solar para comprobar se é posible falar de simbiose entre o cultivo de plantas e a cría de peixes e se ademais é viable e pode considerarse unha alternativa orientada ao desenvolvemento sostible.

 José Antonio Fernández Casal
 Nieves Otero Salgado / Mecatrónica CS

Concepción Villar Moure

/ Bioloxía

 

IV.  A MALETA CIENTÍFICA  Construir unha maleta científica que conteña os elementos necesarios para a realización de diferentes experimentos e as súas correspondentes fichas descritivas, como un instrumento para a introdución, o aprendizaxe e a ensinanza de cultura científica.
Desenvolver a creatividade para o deseño da maleta, a iniciativa persoal e toma de decisións para a selección dos pequenos experimentos e a capacidade de organización para a planificación de actividades demostrativas.
 Cristina Iglesias Iglesias / Física e Química
Concepción Villar Moure M.ª Pilar Rodríguez Sanmartín / Bioloxía
V.  CIENCIA COTIÁ  A ciencia está presente en multitude de actividades da vida cotiá sen que os alumnos e alumnas sexan conscientes dos cambios químicos que se producen. Un exemplo son as reaccións químicas que teñen lugar empregando como reactivos, algúns produtos que empregamos para o mantemento e a limpeza do fogar ou para o noso coidado persoal e que, se non se empregan de maneira correcta e coidadosa, a súa manipulación pode ter efectos nocivos na saúde (Mancías, 2003).
Por outra banda, a experimentación permite que o alumnado desenvolva a súa curiosidade podendo aumentar a súa motivación cara ao coñecemento, mellorar o traballo en equipo e conciencialos das súas capacidades e habilidades (Flores, Moreira, & Caballero, 2009).
 Tamara Rodríguez Cabo / Física e Química
VI.  IMOS DE VIAXE  Neste proxecto, que se levou a cabo entre os máis pequenos do noso clube de Ciencia, preténdense reflexar e integran todas as competencias clave. Este proxecto incorpora un plantexamento didáctico en torno ás TIC, pretendendo enriquecer os recursos traballados previamente nas aulas, mellorando a aprendizaxe do alumnado, vinculando a mesma co mundo real e máis próximo.
Para isto decidimos levar a cabo a organización dunha viaxe de como máximo 5 días, que consideramos unha actividade motivadora, que axuda a alcanzar os niveles congnitivos desexados con maior facilidade.
Cristina Cuñarro Jácome
Mª del Carmen González Faílde / Matemáticas

VII.  NÓS TAMÉN NOS COIDAMOS  Na sociedade actual , o ritmo de vida marcado pola situación laboral, nuns casos, e pola falta de referencias, noutros, fai que os hábitos alimentarios non sexan os máis axeitados no noso alumnado, de aí a necesidade de facer este estudo para insistir e tratar de mellorar a súa alimentación

 Edita Astrar Martínez
Cristina Cuñarro Jácome
Mª del Carmen González Faílde / Matemáticas

VIII.  O AZUCRE NOS ALIMENTOS  Cremos que é fundamental facer conscientes aos nenos e nenas desde que son pequeños da importancia dun consumo moderado do azucre. Non coñecemos, en xeral, a cantidade de alimentos que conteñen azucre e as elevadas cantidades que estes posúen. Parécenos que só a bollería e o doce son alimentos ricos en azucres e non é así, xa que son moitos os alimentos que consumimos a diario que teñen un elevado nivel desta substancia.  

Cristina Cuñarro Jácome

Edita Astrar Martínez / Matemáticas

IX.  CIENCIA EN GALEGO  Con este proxecto baseado na divulgación científica, principalmente por parte do alumnado, pretendemos, non só dar valor ao traballo dos estudantes, que con pequenos experimentos explican a base científica de moitas situacións da vida diaria ou de fenómenos que podemos observar ao noso redor senón tamén, favorecer o achegamento á ciencia doutros alumnos e alumnas do centro e potenciar o interese por aprender, por investigar e por difundir ciencia na nosa lingua, en galego.  Profesorado de bioloxía, física e química e matemáticas do club de ciencia: Cristina Iglesias Iglesias, Helena Pérez Alvarez, Edita Astrar Martínez e Susana Guerreiro. Pilar Rodríguez Sanmartín.
X.  ÁRBORES CIENTÍFICAS  A xeometría forma parte da nosa vida cotiá. Permítenos coñecer formas, orientarnos no espazo e resúltanos útil para observar e desenvolvernos mellor na realidade que nos rodea, o noso entorno. Ademais axuda a mellorar o pensamento e o sentido espacial. A ensinanza da mesma ao igual que a súa aprendizaxe non consiste tan só en recoñecer as formas e os seus elementos, senón en observar, manipular, explorar, comparar, experimentar, imaxinar e desenvolver o pensamento creativo.  Profesorado de bioloxía, física e química e matemáticas do club de ciencia.
XI.  CONCURSO EFICIENCIA E AFORRO ENERXÉTICO  Este ano o concurso foi fotográfico e o tema: eficiencia e aforro enerxético. O obxectivo da IV edición do concurso foi promover un uso racional da enerxía tanto nos fogares como nos espazos públicos concienciando á xuventude e comunidade educativa sobre os beneficios do aforro enerxético e a importancia de eficiencia enerxética en base á sostibilidade ambiental, económica e social.  Profesorado do club de ciencia: Cristina Iglesias Iglesias,  Edita Astrar Martínez, Mª del Carmen González Faílde, Concepción Villar Moure, Juan J. Rodríguez Siaba
XII.  COÑÉCEAS  Con motivo do Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia, o alumnado do IES participou no
programa ‘CONÓCELAS’, unha iniciativa da Asociación Española de Investigación sobre o
Cancro (ASEICA), que reúne a cerca de 150 científicas en colexios de toda España para visibilizar
ás investigadoras que hai ‘detrás da bata’.
 Profesorado de Bioloxía

 

Enorme traballo, Parabéns!

AdxuntoTamaño
I. A CAIXA SOSTIBLE.pdf35.04 MB
II. XESTIÓN DOS RESIDUOS NO IES - ECOPLAN II.pdf30.72 MB
III. ACUAPONÍA CON ENERXÍA SOLAR.pdf11.92 MB
IV. A MALETA CIENTÍFICA.pdf14.26 MB
V. CIENCIA COTIÁ.pdf4.21 MB
VI. IMOS DE VIAXE.pdf90.5 KB
VII. NÓS TAMÉN NOS COIDAMOS.pdf1.59 MB
VIII. O AZUCRE NOS ALIMENTOS.pdf372.22 KB
IX. CIENCIA EN GALEGO.pdf3.19 MB
X. ÁRBORES CIENTÍFICAS.pdf1.88 MB
XI. CONCURSO EFICIENCIA E AFORRO ENERXÉTICO.pdf3.04 MB
XII. COÑÉCEAS.pdf1.18 MB