Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Neste curso 2021/22 o alumnado de ensinanzas posobligatorias (Ciclos superiores e Bacharelatos) deberán adquirir a tarxeta Xente Nova para poder facer uso do transporte. No centro non se poderá tramitar esta tarxeta nin reservar praza. Coa tarxeta Xente Nova os importes inicialmente aboados seranlles reintegrados pola Xunta de Galicia nos termos previstos para esta tarifa, dos que se ofrece información na web bus.gal.