Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Publicada a Resolución do 24 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización (código de procedemento ED540A).

Os prazos de matrícula serán:

  • Convocatoria de maio: 16 ao 27 de marzo de 2020, ambos os dous incluídos.
  • Convocatoria de setembro: 1 ao 8 de xullo de 2020, ambos os dous incluídos.

Máis información