Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

O pasado día 7 de febreiro os alumnos de 2º de Bacharelato da materia "Métodos Estatísticos e Numéricos" visitaron o Instituto Galego de Estatística. Onde lles explicaron as súas funcións e puideron coñecer algunhas das aplicacións da materia vista ao longo do curso.