Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Os días 29 de abril e 3 de maio, o departamento de Bioloxía organiza un obradoiro en colaboración coa asociación Amabul sobre especies invasoras.

Amabul é unha Asociación medioambiental que procura mellorar a contorna coa axuda da pedagoxía ambiental.

Así, o alumnado de 4ºA-B-C de Bioloxía, 4ºESO de Proxecto competencial, 1ºBAC A-B de Bioloxía, 1ºESO B-D e 3ºPDC axudarán a montar unha exposición na entrada do centro chamada “Unha ameaza chegada dun espazo exterior”, que é unha exposición itinerante, creada coa financiación da Deputación da Coruña, que trata a problemática da flora exótica invasora no curso medio dos ríos galegos, procurando sensibilizar, educar e motivar cara a acción ambiental responsable no eido das invasións biolóxicas provocadas pola flora alóctona.

A continuación, despois terán unha serie de charlas con eles.