Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

No noso centro, buscamos que todo o mundo teña o seu espazo compartindo experiencias enriquecedoras durante os recreos, desenvolvendo unha serie de talleres para darlles unha nova visión aos tempos de lecer, favorecendo a inclusión e mellorando a convivencia.

Os talleres son flexibles e varían en función dos intereses do noso alumnado. Ao comezo do curso o propio alumnado fixo diferentes propostas de actividades para os talleres. A intención é a participación de toda a comunidade educativa (alumnado, familias, profesorado) no proceso de deseño e xestión das actividades.

Deste xeito, temos unha ampla oferta para cubrir todos os recreos da semana grazas á implicación e colaboración do profesorado do centro.

Así, contamos cun calendario semanal onde figuran os diferentes talleres propostos, a ubicación e as persoas responsables de cada un. Este calendario está elaborado con pictogramas para que a súa información sexa accesible para todos.

Podedes consultar un víde informativo na nosa páxina de Facebook

#patiosinclusivos #convivencia  #ninguenquedafora