Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Na seguinte ligazón pódese descargar o PDF co formulario para a xustificación de faltas de asistencia a clase. Poderase utilizar para xustificar as faltas de asistencia relacionadas coa COVID19.