Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Publicada a Listaxe Definitiva de admitidos e excluídos.

Tal como indica a Orde do 6 de maio de 2021 pola que se regula a  participación no fondo solidario de libros de texto, esta listaxe publicarase única e exclusivamente no taboleiro de anuncios no interior do edificio.

Así mesmo, as persoas solicitantes poderán acceder por vía electrónica, a través da aplicación fondolibros, empregando a Chave 365 ou certificado dixital.

 

Unha vez comezado o curso se informará das datas e do proceso da entrega dos libros e dos vales segundo corresponda.