Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria 2021

Realización das probas

Día: venres 10 de setembro.
Horario:

Á. Científico-tecnolóxico 9.30 - 12.00h
Á. Social 12.15 - 13:15h
Á. Comunicación 16.00 - 19.00h

Lugar: Ximnasio do centro

Nota: O alumnado presentarase con 15 minutos de antelación.